Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα και δείτε φωτογραφίες από την λιτάνευση του Επιταφίου μας

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

Πρόγραμμα Δεκεμβρίου 2022

 

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Ι Λ Ι Ο Υ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕΡΩΝ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΜΗΝΟΣ    ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2022

 1/12/022   ΠΕΜΠΤΗ                3 μ.μ.   Ἱερά  Ἐξομολόγησις      π.  Μιχαήλ   

 8.30 μ.μ.  ἔως  0.30 π.μ.  τῆς  Παρασκευῆς  ΑΓΡΥΠΝΙΑ ἐπί  τῇ  ἑορτῇ  τοῦ

                    Ὁσίου  Πατρός  ἡμῶν  Πορφυρίου  τοῦ  Καυσοκαλυβίτου

 3/12/022   ΣΑΒΒΑΤΟ                7  π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία

 4/12/022   ΚΥΡΙΑΚΗ  (Ἁγ.  Βαρβάρας, Ἰωάννου  Δαμασκηνοῦ)

                                                      7 π. μ.  Ὄρθρος  καί  Θεία  Λειτουργία

 5/12/022   ΔΕΥΤΕΡΑ   (Ἁγίου  Σάββα  τοῦ  ἡγιασμένου)

                                              7  π.μ.   Θεία  Λειτουργία εἰς  Παρεκκλήσιο  Ἁγ.  Νικολάου

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 6 μ. μ.  Πανηγυρικός  Ἐσπερινός   

              10 μ. μ.  ἔως  01 π.μ.  ΑΓΡΥΠΝΙΑ                                             

 6/12/022  ΤΡΙΤΗ   (Ἁγίου  Νικολάου)

             7 π. μ.  ΟΡΘΡΟΣ   καί    ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ  ΘΕΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 Χοροστατοῦντος  τοῦ  Σεβ/του  Μητροπολίτου  ἡμῶν  κ.κ.  Ἀθηναγόρου  

    6 μ. μ.  Μεθέορτος  Ἐσπερινός  -  Λιτανία  Ἱερᾶς  Εἰκόνος

             8.30 μ. μ.  Ἱερά  Παράκλησις  Ἁγίου  Νικολάου

 7/12/022  ΤΕΤΑΡΤΗ   

                                                    4.30  μ.μ.   Ἱ. Παράκλησις  εἰς  τήν  Θεοτόκον

 8/12/022  ΠΕΜΠΤΗ  

                                                    3 μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις      π.  Μιχαήλ

 9/12/022   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   (Σύλληψις  Ἁγ.  Ἄννης)

                                                   7  π. μ.  Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία

10/12/022   ΣΑΒΒΑΤΟ            7  π. μ.  Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία        

                                                   10 – 13.00  Ἱερά  Ἐξομολόγησις      π.  Μιχαήλ

11/12/022   ΚΥΡΙΑΚΗ    

                                                    7 π. μ.  Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία

12/12/022   ΔΕΥΤΕΡΑ    (Ἁγ.  Σπυρίδωνος)

                                                    7 π. μ.  Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία

14/12/022   ΤΕΤΑΡΤΗ          

                                              4.30  μ. μ.  Ἐσπερινός - Ἱ.  Παράκλ.  Ἁγ.  Φανουρίου –  πίττες

15/12/022   ΠΕΜΠΤΗ   (Ἁγίου  Ἱερομ.  Ἐλευθερίου)

                                                    7 π. μ.  Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία

                                                    3  μ. μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ

17/12/022   ΣΑΒΒΑΤΟ  (Προφ. Δανιήλ, Ἁγ.Διονυσίου Αἰγίνης,   Ἁγ. τριῶν  παίδων)

                                                    7  π. μ.  Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία

                                                    10 – 12  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ

18/12/022   ΚΥΡΙΑΚΗ  (Πρό  Χριστοῦ  Γεννήσεως)

                                                    7 π. μ.  Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία

19/12/022   ΔΕΥΤΕΡΑ      

                                                    10 – 13   Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ

20/12/022   ΤΡΙΤΗ  (Ἁγίου  Ἰγνατίου  τοῦ  Θεοφόρου)

                                                    7 π. μ.  Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία

                                                    3  μ.μ. Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ

21/12/022   ΤΕΤΑΡΤΗ           

                                                 4.30 μ. μ.  Ἐσπερινός -   ΑΓΙΟ  ΕΥΧΕΛΑΙΟ

22/12/022   ΠΕΜΠΤΗ  (Ἁγ.  Ἀναστασίας  τῆς  Φαρμακολυτρίας)

                                                 7 π. μ.  Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία

 (Θεία  Κοινωνία  ἀσθενῶν  καί  μή  δυναμένων  νά  ἐκκλησιασθοῦν  γιά  νά  κοινωνήσουν).  Παρακαλοῦνται  ὅσοι  ἔχουν  ἀσθενεῖς  οἱ  ὁποίοι  ἐπιθυμοῦν  νά  κοινωνήσουν,  νά  τό  δηλώσουν  εἰς  τούς  Ἱερεῖς  τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ,  μαζί  καί  τήν  διεύθυνσίν  των  καί  τό  τηλέφωνό  των  ἔως  τήν  Τρίτη 20/12/022.

22/12/022   ΠΕΜΠΤΗ                3  μ.μ.   Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ

23/12/022   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     

                                                       7 π. μ.    Ὄρθρος - Ὧραι  ἄνευ  Θείας  Λειτουργίας

24/12/022   ΣΑΒΒΑΤΟ        

                                                        7  π. μ.  Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία

8.30  μ. μ.  ἔως  1.30  πρωϊνῆς  τῆς  Κυριακῆς,  ΑΓΡΥΠΝΙΑ ἐπί τῇ  ΧΡΙΣΤΟΥ  ΓΕΝΝΑ

25/12/022   ΚΥΡΙΑΚΗ   (Ἡ  Γέννησις  τοῦ  Σωτῆρος  Χριστοῦ)

                                                         5  π. μ.  Ὄρθρος  -  Θεία  Λειτουργία  Μεγ.  Βασιλείου

 (Ἀπό  σήμερον  καί  ἔως  4ης  Ἰανουαρίου  γίνεται  κατάλυσις  πάντων)

26/12/022   ΔΕΥΤΕΡΑ  (Σύναξις  Ὑπεραγίας  Θεοτόκου)

                                                           7  π. μ.  Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία

27/12/022   ΤΡΙΤΗ  (Ἁγ.  Πρωτομ.  Στεφάνου)  

                                                           7  π. μ.  Ὄρθρος - Θεία  Λειτουργία

28/12/022  ΤΕΤΑΡΤΗ                 

                                                           4.30  μ.μ.  ΑΓΙΟ  ΕΥΧΕΛΑΙΟ

 29/12/022  ΠΕΜΠΤΗ                      3  μ. μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ

31/12/022   ΣΑΒΒΑΤΟ      

                                                             7  π. μ.  Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία

                                             9  μ. μ.  -  2 π.μ.   Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α

      00.00   Δοξολογία  ἐπί  τῇ  ἀνατολῇ  τοῦ  νέου  ἔτους  2023,

      0.20  π. μ.   ΘΕΙΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   ΜΕΓ.  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

       Στό  τέλος  εὐλόγησις  εἰκόνων  καί  Βασιλόπιττας. (Ὑπάρχει  μία  εὐλογημένη  συνήθεια, οἱ  πιστοί  νά  πηγαίνουν  ἀπόψε  καί  αὔριο  πρωτοχρονιά   στό   Ναό  εἰκόνες,  τίς  ὁποῖες  εὐλογεῖ  καί  χρίει  μέ  ἅγιο  Μῦρο ὁ  ἱερεύς  καί  μ’ αὐτές  εἰσέρχονται  στά  σπίτια  τους  γιά  τό  λεγόμενο  «Ποδαρικό»  καί  δέν  χρησιμοποιοῦν  τά  διάφορα  σατανικά  σύμβολα, ὅπως  «πέταλα  ἀλόγων,  κρομμυδοκεφάλες, σκόρδα,  κοκκαλάκια  νυχτερίδας  κ.ἄ.                                                                                                                                        

  1/1/2023  ΚΥΡΙΑΚΗ   (Περιτομή  τοῦ  Κυρίου, Μεγ.  Βασιλείου)

                         7 π. μ.  Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία  Μ. Βασιλείου – Δοξολογία –

                                            Εὐλόγησις  Βασιλόπιττας.


Ὑπενθύμησις:  Ὅσοι  ἐκκλησιασθῆτε  τά  Θεοφάνεια  στόν  Ἱ. Ν. Ἁγίου  Νικολάου, νά  μήν  κρατᾶτε  δοχεῖα  γιά  τόν ΜΕΓ.  ΑΓΙΑΣΜΟ,  θά  τό  φροντίσῃ    Ναός  ὅπως  καί  τά  προηγούμενα  χρόνια.  Εὐχαριστοῦμε.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου