Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα και δείτε φωτογραφίες από την λιτάνευση του Επιταφίου μας

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019


ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
MHNOΣ    ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2019   (Τηλ.  23.20.645)  

 1/11/019   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  (Ἀγ.  Κοσμά  &  Δαμιανοῦ)
                                                 7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία - Ἁγιασμός
                                                 4 μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ
 2/11/019   ΣΑΒΒΑΤΟ       
                                                 7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία
 3/11/019   ΚΥΡΙΑΚΗ  (Ε΄ Λουκά)   
                                                 7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία
 5/11/019   ΤΡΙΤΗ    (Ἁγ.  Γαλακτίωνος  καί  Ἐπιστήμης)  
                                                 7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία
 6/11/019   ΤΕΤΑΡΤΗ           4.30 μ.μ.    Ἱερά  Παράκλησις  στούς  Ταξιάρχας
         5.30  μ.μ.  Σειρά  Ὁμιλιῶν  «Τά  θαύματα  τοῦ   Χριστοῦ»                                              
 7/11/019   ΠΕΜΠΤΗ        
                                          4.30 μ.μ.  Ἐσπερινός  καί  Χαιρετισμοί  τῶν   Ταξιαρχῶν
 8/11/019   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     (Σύναξις  Παμμεγίστων  Ταξιαρχῶν) 
                                                 7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία
 9/11/019   ΣΑΒΒΑΤΟ  (Ἁγίου  Νεκταρίου)    
                                                 7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία
10/11/019   ΚΥΡΙΑΚΗ   (Η΄ Λουκά)       
                                                7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία
13/11/019   ΤΕΤΑΡΤΗ   (Ἁγίου  Ἰωάννου  τοῦ  Χρυσοστόμου)   
                                              7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία                                     
                        4.30 μ.μ. Ἐσπερινός - Ἱ.  Παρκάκλ.  Ἁγίου  Φανουρίου  -  Φανουρόπιττες
         5.30  μ.μ.  Σειρά  Ὁμιλιῶν   «Τά  θαύματα  τοῦ  Χριστοῦ»                                              
14/11/019   ΠΕΜΠΤΗ  (Ἁγ. Φιλίππου)   
                                             7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία
         12.30 μ.μ.  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

ΑΡΧΗ   ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
(Κατάλυσις  ἰχθύος  ἐως  17ης  Δεκεμβρίου,  πλήν  Τετάρτης  &  Παρασκευῆς)

15/11/019   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ          4 μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ  
16/11/019   ΣΑΒΒΑΤΟ  (Εὐαγγ.  Ματθαίου)   
                                                        7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία
17/11/019   ΚΥΡΙΑΚΗ   (Θ΄ Λουκά) 
                                                       7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία   
20/11/019   ΤΕΤΑΡΤΗ       
         4.30 μ.μ.  Ἐσπερινός -  Ἱερά  Παράκλησις  Θεοτόκου
         5.30  μ.μ.  Σειρά  Ὁμιλιῶν   «Τά  θαύματα  τοῦ  Χριστοῦ»                                              
21/11/019   ΠΕΜΠΤΗ   (Εἰσόδια  Θεοτόκου)
                                                    7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία
22/11/019   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      4 μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ  
23/11/019   ΣΑΒΒΑΤΟ         
                                                         7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία
24/11/019   ΚΥΡΙΑΚΗ  (ΙΓ΄ Λουκά)         
                                                      7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία
25/11/019   ΔΕΥΤΕΡΑ   (Ἁγ.  Αἰκατερίνης)  
                                                      7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία
8.30 μ.μ. ἔως  12.30  ΑΓΡΥΠΝΙΑ  ἐπί  τῇ  ἑορτῇ  τοῦ Ὁσίου  Πατρός  ἡμῶν  Στυλιανοῦ
26/11/019   ΤΡΙΤΗ     (Ἁγ. Στυλιανοῦ)  
                                                      7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία
27/11/019   ΤΕΤΑΡΤΗ      
                                                       4.30 μ.μ.  ΑΓΙΟ  ΕΥΧΕΛΑΙΟ
29/11/019   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ        
                                                        4 μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ
30/11/019   ΣΑΒΒΑΤΟ  (Ἁγ. Ἀνδρέου  Πρωτοκλ.)    
                                                          7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία

 Ὑπενθύμησις:  Οἱ  ἐπιθυμοῦντες  νά  συμμετάσχουν  καί  φέτος  στήν  Ἀρτοκλασία  τῆς  Πανηγύρεως  τοῦ   Ναοῦ  μας,  παρακαλεῖσθε  νά  δώσετε  ὀνόματα  ὑπέρ  ὑγείας  καί  τό  συμβολικό  τίμημα  τῶν  20 €.  Ὅλοι  οἱ  συμμετέχοντες  θά  λάβουν  ἕνα  ὁλόκληρο  ἄρτο  γιά  εὐλογία. Μέ τήν πράξη τῆς συμμετοχῆς σας, μᾶς βοηθᾶτε ὥστε ὅλοι οἱ προσκυνηταί τῆς  Πανηγύρεώς  μας  νά  πάρουν  ἔστω  καί  ἕνα  τεμάχιο  ἄρτου.
                                                                                                            ΕΚ  ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ

        Ὁ  Ἱερός  Ναός  Ἁγίου  Νικολάου  Ἰλίου  προγραμματίζει  Ἀπογευματινό  Προσκυνηματικό  Περίπατο   τήν  ΠΕΜΠΤΗ  14  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2019  ἡμέρα  ΠΕΜΠΤΗ  εἰς  τό  Ἱερό  Ἠσυχαστήριο  Ἀναλήψεως  τοῦ  Σωτῆρος  στά  Σκούρτα  καί  στό  Ἱερό  Ἠσυχαστήριο  "Μήτηρ  τοῦ  Ἠγαπημένου"  στό  Κλειδί  Θηβῶν.
        Μετά  τά  πρσκυνήματά  μας,  θά  μεταβοῦμε  στά  Σκοῦρτα  στήν  Ταβέρνα  "Ἐκλεκτόν"  ὅπου  καί  θά  Ἀποκριέψωμε.
        Ὥρα  ἀναχωρήσεως  ἀπό  Ἱερό  Ναό  12.30 μ.μ.   Μόνο  50  ἄτομα.
         Τιμή  εἰσιτηρίου  20 €.    Στήν  τιμή  συμπεριλαμβάνεται  καί  τό  φαγητό.
         Δηλώσεις  συμμετοχῆς  στόν  Ἱερόν  Ναόν  καί  στό  Τηλέφωνο:  210.23.20.645

                                                                                                            Ἐκ  τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΑΓ. ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ


Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α

        Φερεται  εἰς  γνῶσιν  τῶν  εὐσεβῶν  καί  φιλακολούθων  χριστιανῶν  ὅτι  τήν  22αν  Ὀκτωβρίου  2019    ΤΡΙΤΗ  πρός  ΤΕΤΑΡΤΗ  θά  γίνῃ  εἰς  τόν  Ἱερόν  Ναόν  Ἁγίου  Νικολάου  Ἰλίου   Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α  ἐπί  τῇ  ἑορτῇ  τοῦ  Ἁγ.  ἐνδόξου  Ἰακώβου  τοῦ  Ἀδελφοθέου.
       Κατ’  αὐτήν  θά  τελεσθῇ   Ἀρχαιοπρεπής  Θεία  Λειτουργία  τοῦ  ἑορτάζοντος  Ἁγίου.  Εἶναι    Λειτουργία  ἐκείνη  κατά  τήν  ὁποίαν  οἱ  πιστοί  Κοινωνοῦν  χωριστά  τοῦ  Σώματος  καί  χωριστά  τοῦ  Αἵματος.  Διά  τόν  λόγον  αὐτόν  θά  πρέπει  νά  ὑπάρχῃ  καί    ἀνάλογος  προετοιμασία.
    Ὥρα  ἐνάρξεως  8.00 μ.μ.  τῆς  Τρίτης  καί  τέλος  τῆς  Θείας  Λειτουργίας  γύρω  στίς  1.30  πρωϊνῆς  τῆς  Τετάρτης..
   τάξις  πού  θά  ἀκολουθηθῇ  εἶναι:
8.00 μ.μ.  Μικρό  Ἀπόδειπνο  - Ἀκολουθία  Θείας  Μεταλήψεως.
8.30 μ.μ.  Ἐσπερινός -  Ἀρτοκλασία
9.30 μ.μ.  Ἄγιο  Εὐχέλαιο
11 μ.μ.  Ὄρθρος
00.00  Θεία  Λειτουργία  Ἁγίου  Ἰακώβου  Άδελφοθέου.
01.30 π.μ.  Τέλος  Ἀγρυπνίας.
                                                    Ἐκ  τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

      Ὁ  Ἱερός  Ναός  Ἁγίου  Νικολάου  Ἰλίου  προγραμματίζει  Ἀπογευματνό  Προσκυνηματικό  Περίπατο,  τήν  ΚΥΡΙΑΚΗ  20  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2019,  εἰς  Ἱερά  Μονή  Ἁγ.  Δημητρίου  εἰς  Στεφάνι  Κορινθίας  καί  Ἱερά  Μονή  Τιμίου  Σταυροῦ  εἰς  Μαψώ  Κορινθίας.
        Ὥρα  ἀναχωρήσεως  ἀπό  τόν  Ἱερό  Ναό  13.00
         Τιμή  εἰσιτηρίου  15 €.
         Δηλώσεις  συμμετοχῆς  εἰς  Ἱερό  Ναό  καί  στό  Τηλέφωνο:   210.23.20.645
                                                                               Ἐκ  τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ