Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα και δείτε φωτογραφίες από την λιτάνευση του Επιταφίου μας

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα

Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΕΙΣ Ι. Μ. ΑΓ. ΕΦΡΑΙΜ Ν. ΜΑΚΡΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018


ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
MHNOΣ    A Π Ρ Ι Λ  I O Y     2 0 1 8    (23.20.645)

 1/4/018   ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ  ΒΑΪΩΝ
                                       7 π.μ.  Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία   
                                       5.30 μ.μ.  Ἀκολουθία  Νυμφίου
                                       7.30 μ.μ.  Ἀκολουθία  Νυμφίου

M E Γ A Λ H     E B Δ O M A Δ A

  2/4/018   ΜΕΓΑΛΗ   ΔΕΥΤΕΡΑ  (Θεία  Κοινωνία  παιδιῶν &  ἀσθενῶν)
                                       7 π.μ.  Προηγιασμένη  Θεία  Λειτουργία
                                       5.30 μ.μ.  Ἀκολουθία  Νυμφίου
                                       7.30 μ.μ.  Ἀκολουθία  Νυμφίου
 3/4/018  ΜΕΓΑΛΗ   ΤΡΙΤΗ    (Θεία  Κοινωνία  παιδιῶν &  ἀσθενῶν)
                                       7 π.μ.  Προηγιασμένη  Θεία  Λειτουργία
                                       5.30 μ.μ.  Ἀκολουθία  Νυμφίου
                                       7.30 μ.μ.  Ἀκολουθία  Νυμφίου
 4/4/018   ΜΕΓΑΛΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ    
                                      7 π.μ.  Προηγιασμένη  Θεία  Λειτουργία
                                      4.30  μ.μ.    ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ   ΑΓΙΟΥ   ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ
                                      7.30 μ.μ.  Ἀκολουθία  Νυμφίου
 5/4/018   ΜΕΓΑΛΗ   ΠΕΜΠΤΗ     6.30  π.μ.  Θεία  Λειτουργία 
(Ὅσοι  πρόκειται  νά  Κοινωνήσετε,  θά  σᾶς  παρακαλέσωμε  νά  ἐκκλησιασθῆτε  γιά  νά  ἀποβῇ  καί    Κοινωνία  σας  ὡφέλιμος.  Νά  μήν  παρατηρηθῇ  αὐτό  τό  βιαστικό,  «νά  μέ  κοινωνήσετε  γιατί  πάω  δουλειά».  Γιαὐτό  τελοῦμε  πρωϊνή  Λειτουργία  γιά  νά  τήν  παρακολουθήσετε  οἱ  ἐργαζόμενοι).
                                      7 μ.μ.   Ἀκολουθία   τῶν   Παθῶν
 6/4/018   ΜΕΓΑΛΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
                          8 π.μ.  ΩΡΑΙ -  ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  -  ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ   
                          7 μ.μ.  Ἀκολουθία  τῶν  Παθῶν  Χοροστατοῦντος  τοῦ  Σεβασμιωτάτου 
                                       Μητροπολίτου  ἡμῶν  κ.κ.  Ἀθηναγόρου
                          9 μ.μ.  Ἔξοδος  Ἐπιταφίου  (Περιφορά  διά  τῶν  ὀδῶν  Ἁγ.  Νικολάου  (ἄνω),  ἀριστερά Θεσσαλίας,   ἀριστερά  Κλεισούρας,  ἀριστερά  Β.  Ἠπείρου - Ἱερός  Ναός.

           (Ὅσοι  ἐνθυμηθῆτε  νά  κρατᾶτε  ἕνα  κουταλάκι  καί  ἕνα  ποτήρι  νεροῦ  (γυάλινο) μέσα  στό  ὁποῖο  θά  ἔχετε  βάλει  ἀλεύρι  καί  νερό.  Μετά  τήν  ἐπιστροφήν  τοῦ  Ἐπιταφίου  στόν  Ναόν  καί  τήν  ὥρα  πού  θά  ἀρχίσῃ    Ψάλτης  νά  ἀναγινώσκῃ  τόν  Ἀπόστολο,  θά  ἀνακατέψετε  τό  νερό  μέ  τό  ἀλεύρι  καί  αὐτό  θά  γίνῃ  ΠΡΟΖΥΜΙ,  ἀνάλογα  βέβαια  μέ  τήν  πίστιν  ἑκάστου).

 7/4/018    ΜΕΓΑΛΟ   ΣΑΒΒΑΤΟ   6.30 π.μ.    Θεία  Λειτουργία
                                        11 μ.μ.  Ἀκολουθία  Παννυχίδος
                                        1.45 -  2 π.μ.  Τέλος  Ἀναστασίμου  Θείας  Λειτουργίας


 8/4/018    ΚΥΡΙΑΚΗ   (Α Γ Ι Ο Ν   Π Α Σ Χ Α )
                                         11 π. μ.   Α Γ Α Π Η  
10/4/018   ΤΡΙΤΗ  (Ἁγίων  νεοφανῶν  Μαρτύρων, Ραφαήλ,  Νικολάου  καί  Εἰρήνης)
                                           7 π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία
12/4/018   ΠΕΜΠΤΗ    
                                          6  μ.μ.  Ἐσπερινός
13/4/018   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΤΗΣ  ΖΩΟΔΟΧΟΥ  ΠΗΓΗΣ
                                          7 π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία
14/4/018   ΣΑΒΒΑΤO 
                                          7 π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία
15/4/018   ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΟΥ   ΘΩΜΑ    
                                          7 π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία
18/4/018  ΤΕΤΑΡΤΗ
              5  μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Διονύσιος
              6 μ.μ.  Ἱερά  Παράκλησις  Θεοτόκου
              7 μ.μ.  Σειρά  ὁμιλιῶν  μέ  θέμα: «Ἐρμηνεία  Θείας  Λειτουργίας»
19/4/018   ΠΕΜΠΤΗ  
                                          5  μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις    π.  Μιχαήλ
21/4/018   ΣΑΒΒΑΤΟ  
                                           7 π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία
22/4/018   ΚΥΡΙΑΚΗ  (Μυροφόρων)      
                                           7 π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία
23/4/018   ΔΕΥΤΕΡΑ   (Ἁγίου  Γεωργίου  τοῦ  Τροπαιοφόρου)
                                          7 π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία
25/4/018   ΤΕΤΑΡΤΗ   (Εὐαγγελιστοῦ  Μάρκου)
                                           7 π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία
                                           5 μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις  π.  Διονύσιος
                                           7 μ.μ.   ΑΓΙΟ   ΕΥΧΕΛΑΙΟ
 26/4/018   ΠΕΜΠΤΗ    
                                           5  μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις    π.  Μιχαήλ
28/4/018   ΣΑΒΒΑΤΟ    
                                            7 π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία
29/4/018   ΚΥΡΙΑΚΗ  (τοῦ  Παραλύτου)      
                                           7 π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία

Ἀπό  29/4/2018  ἔως  6/5/2018  Προσκυνηματική  Ἐκδρομή  στά  Μοναστήρια  καί  ἀξιοθέτα  τῆς  Κρήτης.  

                                                                                                                       Ἐκ  τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ