Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα και δείτε φωτογραφίες από την λιτάνευση του Επιταφίου μας

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
MHNOΣ    A Π Ρ Ι Λ  I O Y     2 0 1 7    (23.20.645)

01/04/2017  ΣΑΒΒΑΤΟ   (Ἀκαθίστου   Ὕμνου)
                                       7 π.μ.  Ὄρθρος  Θεία  Λειτουργία  - Ἁγιασμός
                                      10  π.μἹερά  Ἐξομολόγησις   πΜιχαήλ

 02/04/2017  ΚΥΡΙΑΚΗ    (Ὁσίας  Μαρίας  Αἰγυπτίας)
                                       7 π.μ.  Ὄρθρος  Θεία  Λειτουργία 
                                       6 μ.μ.  Κατανυκτικός  Ἐσπερινός   

03/04/2017   ΔΕΥΤΕΡΑ  
                                       5  μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις    π.  Διονύσιος
                                       6 μ.μ.  Μέγα  Ἀπόδειπνο  -  Θεοτοκάριο

04/04/2017   ΤΡΙΤΗ    
                                       3  μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ
                                       6 μ.μ.  Μέγα  Ἀπόδειπνο -  Θεοτοκάριο

05/04/2017   ΤΕΤΑΡΤΗ     
                                       7 π.μ.  Ὄρθρος - Ὥραι                        
                                       
                                       5 μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις     π.  Διονύσιος
                                       7 μ.μ.  Βραδυνή  Προηγιασμένη  Θ.  Λειτουργία  
                                                    Ἁγ.  Ἰακώβου  τοῦ   ἀδελφοθέου.

06/04/2017   ΠΕΜΠΤΗ    
                                       3   μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις     π.  Μιχαήλ
                                       6 μ.μ.  Μέγα  Ἀπόδειπνο  -  Θεοτοκάριο

07/04/2017   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                                 
                                       7 π.μ.  Ὄρθρος  - Ὧραι -  Ἐσπερινός  - Προηγ. Θεία  Λειτουργία
                                      10  π.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ
                                       4  μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις    π.  Διονύσιος
                                       6 μ.μ.  Ἐσπερινός - Κανών  Λαζάρου

08/04/2017   ΣΑΒΒΑΤΟ  ΤΟΥ  ΛΑΖΑΡΟΥ
                                        7 π.μ.  Ὄρθρος  Θεία  Λειτουργία
                                        11  π.μ.   Ἱερά  Ἐξομολόγησις    π.  Μιχαήλ
                                        6 μ.μ.  Ἐσπερινός

09/04/2017   ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ  ΒΑΪΩΝ
                                       7 π.μ.  Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία   
                                       5.30 μ.μ.  Ἀκολουθία  Νυμφίου
                                       7.30 μ.μ.  Ἀκολουθία  Νυμφίου


M E Γ A Λ H     E B Δ O M A Δ A

10/04/2017   ΜΕΓΑΛΗ   ΔΕΥΤΕΡΑ  (Θεία  Κοινωνία  παιδιῶν &  ἀσθενῶν)
                                       7 π.μ.  Προηγιασμένη  Θεία  Λειτουργία
                                       5.30 μ.μ.  Ἀκολουθία  Νυμφίου
                                       7.30 μ.μ.  Ἀκολουθία  Νυμφίου

11/04/2017   ΜΕΓΑΛΗ   ΤΡΙΤΗ    (Θεία  Κοινωνία  παιδιῶν &  ἀσθενῶν)
                                       7 π.μ.  Προηγιασμένη  Θεία  Λειτουργία
                                       5.30 μ.μ.  Ἀκολουθία  Νυμφίου
                                       7.30 μ.μ.  Ἀκολουθία  Νυμφίου

12/04/2017   ΜΕΓΑΛΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ    (Θεία  Κοινωνία  παιδιῶν &  ἀσθενῶν)
                                      7 π.μ.  Προηγιασμένη  Θεία  Λειτουργία
                                      4.30  μ.μ.    ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ   ΑΓΙΟΥ   ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ
                                      7.30 μ.μ.  Ἀκολουθία  Νυμφίου

13/04/2017   ΜΕΓΑΛΗ   ΠΕΜΠΤΗ     6.30  π.μ.  Θεία  Λειτουργία 
(Ὅσοι  πρόκειται  νά  Κοινωνήσετε,  θά  σᾶς  παρακαλέσωμε  νά  ἐκκλησιασθῆτε  γιά  νά  ἀποβῇ  καί  ἡ  Κοινωνία  σας  ὡφέλιμος.  Νά  μήν  παρατηρηθῇ  αὐτό  τό  βιαστικό,  «νά  μέ  κοινωνήσετε  γιατί  πάω  δουλειά».  Γιαὐτό  τελοῦμε  πρωϊνή  Λειτουργία  γιά  νά  τήν  παρακολουθήσετε  οἱ  ἐργαζόμενοι).
                                      7 μ.μ.   Ἀκολουθία   τῶν   Παθῶν

14/04/2017   ΜΕΓΑΛΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
                          8 π.μ.  ΩΡΑΙ -  ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  -  ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ   
                          7 μ.μ.  Ἀκολουθία  τῶν  Παθῶν  Χοροστατοῦντος  τοῦ  Σεβασμιωτάτου 
                                       Μητροπολίτου  ἡμῶν  κ.κ.  Ἀθηναγόρου
                          9 μ.μ.  Ἔξοδος  Ἐπιταφίου  (Περιφορά  διά  τῶν  ὀδῶν  Β.  Ἠπείρου ἀριστερά 
                               Κλεισούρας - ἀριστερά  Δαβάκη - ἀριστερά  Ἁγ.  Νικολάου - Ἱερός  Ναός)
(Ὅσοι  ἐνθυμηθῆτε  νά  κρατᾶτε  ἕνα  κουταλάκι  καί  ἕνα  ποτήρι  νεροῦ  (γυάλινο) μέσα  στό  ὁποῖο  θά  ἔχετε  βάλει  ἀλεύρι  καί  νερό.  Μετά  τήν  ἐπιστροφήν  τοῦ  Ἐπιταφίου  στόν  Ναόν  καί  τήν  ὥρα  πού  θά  ἀρχίσῃ  ὁ  Ψάλτης  νά  ἀναγινώσκῃ  τόν  Ἀπόστολο,  θά  ἀνακατέψετε  τό  νερό  μέ  τό  ἀλεύρι  καί  αὐτό  θά  γίνῃ  ΠΡΟΖΥΜΙ,  ἀνάλογα  βέβαια  μέ  τήν  πίστιν  ἑκάστου).

15/04/2017    ΜΕΓΑΛΟ   ΣΑΒΒΑΤΟ   6.30 π.μ.    Θεία  Λειτουργία
                                        11 μ.μ.  Ἀκολουθία  Παννυχίδος
                                        1.45 -  2 π.μ.  Τέλος  Ἀναστασίμου  Θείας  Λειτουργίας

16/04/2017    ΚΥΡΙΑΚΗ   (Α Γ Ι Ο Ν   Π Α Σ Χ Α )
                                         11 π. μ.   Α Γ Α Π Η  

18/04/2017   ΤΡΙΤΗ  (Ἁγίων  νεοφανῶν  Μαρτύρων, Ραφαήλ,  Νικολάου  καί  Εἰρήνης)
                                           7 π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία

20/04/2017   ΠΕΜΠΤΗ       5  μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις    π.  Μιχαήλ

21/04/2017   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΤΗΣ  ΖΩΟΔΟΧΟΥ  ΠΗΓΗΣ
                                          7 π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία

22/04/2017   ΣΑΒΒΑΤO 
                                          7 π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία

23/04/2017   ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΟΥ   ΘΩΜΑ   (Ἁγίου  Γεωργίου  τοῦ  Τροπαιοφόρου)
                                          7 π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία

25/04/2017   ΤΡΙΤΗ   (Εὐαγγελιστοῦ  Μάρκου)
                                           7 π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία

26/04/-2017   ΤΕΤΑΡΤΗ      5 μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις  π.  Διονύσιος
                                           7 μ.μ.   ΑΓΙΟ   ΕΥΧΕΛΑΙΟ
26 + 27   ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ  ΣΤΟ  ΝΗΣΙ  ΤΗΣ  ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ,  ΤΗΝ  ΠΑΤΜΟ 

29/04/2017   ΣΑΒΒΑΤΟ      7 π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία

30/04/2017   ΚΥΡΙΑΚΗ  (Μυροφόρων)      
                                           7 π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία

Παράκλησις:  (Νά  στείλετε  τά  παιδιά  νά  κοινωνήσουν  τίς  τρεῖς  πρῶτες  ἡμέρες  τῆς  Μεγ.  Ἑβδομάδος  καί  ὄχι  τήν  Μεγ. Πέμπτη  καί  Μεγ. Σάββατο.  Ὅσοι  ἔχετε  ἀσθενεῖς,  θά  τούς κοινωνήσωμε  ἀπό  Μεγ.  Δευτέρα  ἔως  Μεγ.  Τετάρτη,  ὄχι  ἄλλη  μέρα.  Νά  δηλώσετε  στούς  ἱερεῖς,  ὀνοματεπώνυμο,  διεύθυνση,  τηλέφωνο  ἔως  τό  Σάββατο  τοῦ  Λαζάρου)


                                                                                                           ΕΚ   ΤΟΥ   ΙΕΡΟΥ   ΝΑΟΥ

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ

ΗΜΕΡΑΙ   ΙΕΡΑΣ  ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

ΚΑΤΑ  ΤΗΝ  ΜΕΓΑΛΗ  ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ


20/3/2017    ΔΕΥΤΕΡΑ      5 μ.μ.          π. Διονύσιος21/3/2017 ΤΡΙΤΗ              ἀπό 3 μ.μ.    π. Μιχαήλ22/3/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ        4 μ.μ.            π. Διονύσιος23/3/2017 ΠΕΜΠΤΗ         ἀπό 3 μ.μ.    π. Μιχαήλ27/3/2017 ΔΕΥΤΕΡΑ        5 μ.μ.            π. Διονύσιος28/3/2017 ΤΡΙΤΗ             ἀπό 3 μ.μ.     π. Μιχαήλ29/3/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ      4 μ.μ.             π. Διονύσιος30/3/2017 ΠΕΜΠΤΗ       10 – 12 π.μ.    π. Διονύσιος

                                              ἀπό 3 μ.μ.     π. Μιχαήλ01/04/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ     10 - 12 π.μ.    π. Μιχαήλ03/04/2017 ΔΕΥΤΕΡΑ      5 μ.μ.            π. Διονύσιος04/04/2017 ΤΡΙΤΗ           ἀπό 3 μ.μ.      π. Μιχαήλ05/04/2017 ΤΕΤΑΡΤΗ     5 π.μ.            π. Διονύσιος06/04/2017 ΠΕΜΠΤΗ      ἀπό 3 μ.μ.     π. Μιχαήλ07/04/2017 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     10 π.μ.     π. Μιχαήλ

                                                    4 μ.μ.       π. Διονύσιος08/04/2017 ΣΑΒΒΑΤΟ         10 - 13 π.μ.        π. ΜιχαήλΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣὉ Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου προγραμματίζει Ἀπογευματινό Προσκυνηματικό Περίπατο τήν ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 εἰς ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ εἰς Κιθαιρῶνα καί ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ εἰς Μάνδρα Ἀττικῆς.

Τιμή συμμετοχῆς 15 €

Ὥρα ἀναχωρήσεως ἀπό Ἱερό Ναό 13.30.

Δηλώσεις συμμετοχῆς εἰς Ἱ. Ναό καί στό Τηλ: 210.23.20.645

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ (Π Α Τ Μ Ο Σ)Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου προγραμματίζει Διήμερον Προσκυνηματική Ἐκδρομή στήν Πάτμο τήν 26ην καί 27ην Ἀπριλίου 2017 (Τετάρτη καί Πέμπτη).


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 Ἀπριλίου 2017 ὥρα 4.30 μ.μ. συγκέντρωσις εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου. Ἐπιβίβασις στό Ποῦλμαν καί ἀναχώρησις διά τό λιμάνι τοῦ Πειραιά.

Ἐπιβίβασις στό πλοῖο BLUE STAR καί ὥρα 7 μ.μ. ἀναχώρησις διά τήν Πάτμο.

Ἄφιξις εἰς Πάτμο 3 π. μ. τῆς Πέμπτης. Τακτοποίησις σέ Πολυτελές Ξενοδοχεῖο, μπροστά στήν θάλασσα, σέ δίκλινα δωμάτια.

Πέμπτη (27 – 4 – 2017) μετά τό πρωϊνό ἐπιβίβασις στό ποῦλμαν καί προσκύνημα στό Σπήλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως - Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου - Ἱερά Μονή Εὐαγγελιστρίας καί Ἱερά Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς. (Ἡ σειρά τῶν προσκυνημάτων ἴσως ἀλλάξει). Ἐπιστροφή στό Ξενοδοχεῖο γιά μεσημεριανό φαγητό σέ μπουφέ καί ξεκούραση.

Τό ἀπόγευμα προαιρετική ἐπίσκεψης στό Ἠσυχαστήριο Παναγίας τῆς Κουμάνα ἤ περίπατος στήν πόλη τῆς Σκάλας.

Ὥρα 11.30 μ.μ. Ἐπιβίβασις στό πλοῖο, τακτοποίησις σέ Καμπίνες καί ἀναχώρησις διά τόν Πειραιά.

8 π.μ. τῆς Παρασκευῆς (28/4/2017) ἄφιξις εἰς Πειραιά. Ἐπιβίβασις στό ποῦλμαν γιά τόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου.

Τιμή εἰσιτηρίου 130 €


Στήν τιμή συμπεριλαμβάνονται:

1) Ἡ μεταφορά μέ ποῦλμαν ἀπό Ἅγ. Νικόλαο πρός Πειραιά καί ἐπιστροφή,

2) Τό πλοῖο μέ καμπίνα στήν ἐπιστροφή,

3) Τό Ξενοδοχεῖο μέ πρωϊνό καί μεσημεριανό φαγητό σέ μπουφέ καί

4) τό ποῦλμαν πού θά μᾶς ξεναγήσῃ στά μοναστήρια τοῦ νησιοῦ.Δηλώσεις συμμετοχῆς ἔως 30 Μαρτίου 2017, στόν π. Μιχαήλ ἤ στό τηλ. 210.23.20.645


Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
MHNOΣ    M A Ρ T I O Y     2 0 1 (Τηλ23.20.645)
 
 1/3/017    ΚΑΘΑΡΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  
                                              7.30  π.μ.  Ὄρθρος - Ὧραι - Ἁγιασμός
                                              5  μ.μ.   Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Διονύσιος
                                              6  μ.μ.  Βραδυνή  Προηγιασμένη  Θεία  Λειτουργία                   


2/3/017     ΚΑΘΑΡΗ  ΠΕΜΠΤΗ         
                                               7  π.μὌρθρος  -  Ὧραι  -  ἄνευ  Θείας  Λειτουργίας 
                                               4  μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ
                                               5.30 μ.μ.  Μέγα  Ἀπόδειπνο  - Δ΄  Τμῆμα  Μεγ.  Κανόνος


3/3/017      ΚΑΘΑΡΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
                                              7  π.μ.  Ὄρθρος  - Ὧραι -  Ἐσπερινός  - Προηγ.  Θ. Λειτουργία
                                              2.30  μ.μ.  Τρισάγιον  -  Μνημόνευσις  Κολλύβων
                                              5.30  μ.μ.  Α΄  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
                                              7.30  μ.μ.  Α΄  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ


4/3/017    ΣΑΒΒΑΤΟΝ  (Ἁγίων  Θεοδώρων)
                                              7 π.μ.  Ὄρθρος  - Θεία  Λειτουργία - (Μνημόνευσις  Κολλύβων)


5/3/017    ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  –  Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 
                                               π.μ.  Ὄρθρος  - Θεία  Λειτουργία  - Λιτανία  ἱερῶν  εἰκόνων
(Παράκλησις  ὅσοι  ἐκκλησιασθῆτε  σήμερον,  νά  κρατᾶτε  ἀπό  τά  σπίτια  σας  εἰκόνες)
                                               5.30  μ.μ.  Κατανυκτικός  Ἐσπερινός


6/3/017    ΔΕΥΤΕΡΑ           5.30  μ.μ.  Μέγα  Ἀπόδειπνο  -  Θεοτοκάριο


7/3/017    ΤΡΙΤΗ                  5.30  μ.μ.  Μέγα  Ἀπόδειπνο  -  Θεοτοκάριο


8/3/017    ΤΕΤΑΡΤΗ            7  π.μ.  Ὄρθρος  - Ὥραι  
                                                 5  μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Διονύσιος
6.30 μ.μ.  Βραδυνή  Προηγιασμένη  Θ.  Λειτουργία  Ἁγ.  Ἰακώβου  τοῦ   ἀδελφοθέου.


9/3/017    ΠΕΜΠΤΗ             4   μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ
                                                  5.30  μ.μ.  Μέγα  Ἀπόδειπνο  -  Θεοτοκάριο  


10/3/017    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     7  π.μ.  Ὄρθρος  - Ὧραι -  Ἐσπερινός  - Προηγ.  Θ. Λειτουργία
                                                  5.30  μ.μ.  Β΄  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
                                                  7.30  μ.μ.  Β΄  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ


11/3/017   ΣΑΒΒΑΤΟ             7  π.μ.  Ὄρθρος  - Θεία  Λειτουργία 


12/3/017   ΚΥΡΙΑΚΗ   Β΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ  (Γρηγορίου  τοῦ  Παλαμᾶ)
                                                  7  π.μ.  Ὄρθρος  - Θεία  Λειτουργία 
                                                  6  μ.μ.  Κατανυκτικός  Ἐσπερινός


13/3/017    ΔΕΥΤΕΡΑ             5.30  μ.μ.  Μέγα  Ἀπόδειπνο  -  Θεοτοκάριο


 14/3/017    ΤΡΙΤΗ                   5.30  μ.μ.  Μέγα  Ἀπόδειπνο  -  Θεοτοκάριο


15/3/017    ΤΕΤΑΡΤΗ            7  π.μ.  Ὄρθρος  - Ὥραι
                                                  5  μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Διονύσιος
                                                  6.30  μ.μ.  Βραδυνή  Προηγιασμένη  Θεία  Λειτουργία 


16/3/017    ΠΕΜΠΤΗ              4  μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις    π.  Μιχαήλ
                                                   5.30  μ.μ.  Μέγα  Ἀπόδειπνο  -  Θεοτοκάριο


17/3/017    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      7  π.μ.  Ὄρθρος  - Ὧραι -  Ἐσπερινός  - Προηγ.  Θ. Λειτουργία
                                                    5.30  μ.μ.  Γ΄  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
                                                    7.30  μ.μ.  Γ΄  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ


18/3/017    ΣΑΒΒΑΤΟ             7  π.μ.  Ὄρθρος  - Θεία  Λειτουργία 


19/3/017    ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ
                                               7 π.μ.  Ὄρθρος  - Τελετή  Σταυροπρ/νήσεως – Θ.  Λειτουργ. 
                                               6 μ.μ.  Κατανυκτικός  Ἐσπερινός


20/3/017    ΔΕΥΤΕΡΑ          5  μ.μ. Ἱερά  Ἐξομολόγησις     π.  Διονύσιος
                                               5.30  μ.μ.  Μέγα  Ἀπόδειπνο  -  Θεοτοκάριο


21/3/017    ΤΡΙΤΗ                4  μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ
                                               5.30  μ.μ.  Μέγα  Ἀπόδειπνο  -  Θεοτοκάριο


22/3/017    ΤΕΤΑΡΤΗ         7  π.μ.  Ὄρθρος  - Ὥραι
                                               10 - 12   Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Διονύσιος
    6.30 μ.μ.  Βραδυνή  Προηγιασμένη  Θ.  Λειτουργία  Ἁγ.  Ἰακώβου  τοῦ   ἀδελφοθέου.


23/3/017    ΠΕΜΠΤΗ          4  μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ
                                               5.30  μ.μ.  Μέγα  Ἀπόδειπνο  -  Θεοτοκάριο


24/3/017    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      7 π.μ.  Ὄρθρος  - Ὧραι -  ἄνευ  Θ. Λειτουργίας
                                                   5.30  μ.μ. Ἐσπερινός  -   Δ΄  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
                                                   7.30 μ.μ.  Ἐσπερινός  -  Δ΄  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
         10 μ.μ.  –  0.30  ΑΓΡΥΠΝΙΑ  ἐπί  τῇ  ἑορτῇ  τοῦ  Εὐαγγελισμοῦ  τῆς  Θεοτόκου


25/3/017    ΣΑΒΒΑΤΟΝ  (Εὐαγγελισμός  τῆς  Θεοτόκου)  (Κατάλυσις  ἰχθύος)
                                               7  π.μ.  Ὄρθρος  - Θεία  Λειτουργία  - Δοξολογία


26/3/017    ΚΥΡΙΑΚΗ    Δ’  ΝΗΣΤΕΙΩΝ
                                               7  π.μ.  Ὄρθρος  -  Θεία  Λειτουργία 
         1.30 μ.μ. Ἀπογευματινός  Προσκυνημ. Περίπατος  εἰς  Ἱ.Μ.  Ὁσίου  Μελετίου 
      Κιθαιρῶνος  καί  Ἱ. Μ. Γοργοεπηκόου Μάνδρας.       Τιμή  15 €
                                               6  μ.μ.   Κατανυκτικός  Ἐσπερινός


27/3/017    ΔΕΥΤΕΡΑ          5  μ.μ. Ἱερά  Ἐξομολόγησις     π.  Διονύσιος
                                               5.30  μ.μ.  Μέγα  Ἀπόδειπνο  -  Θεοτοκάριο


28/3/017    ΤΡΙΤΗ                4  μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ
                                                5.30  μ.μ.  Μέγα  Ἀπόδειπνο  -  Θεοτοκάριο


29/3/017    ΤΕΤΑΡΤΗ          7  π.μ.  Ὄρθρος  - Ὧραι -  Ἐσπερινός  - Προηγ. Θ. Λειτουργία
                                               5.30  μ.μ.  ΜΕΓΑΣ  ΚΑΝΩΝ 


30/3/017    ΠΕΜΠΤΗ          10 – 12  Ἱερά  Ἐξομολόγησις     π.  Διονύσιος
                                               4  μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ
                                               5.30  μ.μ.  Μέγα  Ἀπόδειπνο  -  Θεοτοκάριο


31/3/017    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
                                                7  π.μ.  Ὄρθρος  - Ὧραι -  Ἐσπερινός  - Προηγ. Θ. Λειτουργία
                                                5.30  μ.μ.  ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ   ΥΜΝΟΣ
                                                7.30  μ.μ.  ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ   ΥΜΝΟΣ 

                                                                                                                    ΕΚ  ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ