Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα και δείτε φωτογραφίες από την λιτάνευση του Επιταφίου μας

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα

Κυριακή 23 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019


ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
MHNOΣ    ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2019  (Τηλ.  23.20.645)

 1/8/019     ΠΕΜΠΤΗ           7  π.μ.  Θεία  Λειτουργία - Ἁγιασμός
                                                 7 μ.μ.  Ἐσπερινός  -  Μικρά  Ἱερά  Παράκλησις
 2/8/019   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      
                                                5 μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ  
                                                7 μ.μ.  Ἐσπερινός  - Μεγάλη  Ἱερά  Παράκλησις
 3/8/019   ΣΑΒΒΑΤΟ           
                                                7  π.μ.  Ὄρθρος - Θεία  Λειτουργία
4/8/019    ΚΥΡΙΑΚΗ   (Ζ΄ Ματθαίου)         
                                               7  π.μ.  Ὄρθρος - Θεία  Λειτουργία
                                               7 μ.μ.  Ἐσπερινός  - Μεγάλη  Ἱερά  Παράκλησις
 5/8/019   ΔΕΥΤΕΡΑ          
                                               5 μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Διονύσιος
                                               6.30 μ.μ.  Ἐσπερινός  Ματαμορφ.  τοῦ  Σωτῆρος
 6/8/019   ΤΡΙΤΗ  (Μεταμόρφωσις  τοῦ  Σωτῆρος) (Κατάλυσις  ἰχθύος)
                                                7  π.μ.  Ὄρθρος - Θεία  Λειτουργία
                                                7 μ.μ.  Ἐσπερινός  - Μεγάλη  Ἱερά  Παράκλησις
 7/8/019   ΤΕΤΑΡΤΗ      
                                                 5 μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ  
                                                7 μ.μ.  Ἐσπερινός  - Μικρά  Ἱερά  Παράκλησις
 8/8/019   ΠΕΜΠΤΗ     
                                                7 μ.μ.  Ἐσπερινός  - Μεγάλη Ἱερά  Παράκλησις
 9/8/019   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   
                                                5 μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις  π.  Μιχαήλ  
                                                7 μ.μ.  Ἐσπερινός  - Μικρά  Ἱερά  Παράκλησις 
10/8/019   ΣΑΒΒΑΤΟ       
                                                7  π.μ.  Ὄρθρος - Θεία  Λειτουργία
11/8/019   ΚΥΡΙΑΚΗ   (Η΄ Ματθαίου)
                                                    7  π.μ.  Ὄρθρος - Θεία  Λειτουργία
                                                7 μ.μ.  Ἐσπερινός  - Μεγάλη  Ἱερά  Παράκλησις 
12/8/019   ΔΕΥΤΕΡΑ     
                                                7 μ.μ.  Ἐσπερινός  - Μικρά  Ἱερά  Παράκλησις
13/8/019   ΤΡΙΤΗ            
                                             5 μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ  
                                            7 μ.μ.  Ἐσπερινός  -   Ἱ. Παρ.  στήν  Κοίμησιν  τῆς  Θεοτόκου
14/8/019   ΤΕΤΑΡΤΗ        
                                             7  π.μ.    Θεία  Λειτουργία  (Θεία  Κοινωνία  ἀσθενῶν)
                                             7 μ.μ.  Ἐσπερινός  -  Ἐγκώμια  στήν  Κοίμηση τῆς  Θεοτόκου
                                                           -  περιφορά Ἐπιταφίου  Κοιμήσεως  τῆς  Θεοτόκου
15/8/019   ΠΕΜΠΤΗ    (Κοίμησις  Ὑπεραγίας  Θεοτόκου)  (Κατάλυσις  πάντων)
                                          7 π.μ.  Ὄρθρος  -  Θ. Λειτουργία    
                                      7 μ.μ.  Ἐσπερινός  - Χαιρετισμοί  στήν  Κοίμησιν  τῆς  Θεοτόκου
16/8/019  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
                                                6 μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις  π.  Μιχαήλ  
17/8/019   ΣΑΒΒΑΤΟ  
                                                   7  π.μ.  Ὄρθρος - Θεία  Λειτουργία
18/8/019   ΚΥΡΙΑΚΗ   (Θ΄ Ματθαίου)
                                                  7 π.μ.  Ὄρθρος  -  Θ. Λειτουργία
21/8/019   ΤΕΤΑΡΤΗ        
                                                   7 μ.μ.    Ἱερά  Παράκλησις  Ἁγ.  Νικολάου
23/8/019   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     (Ἀπόδοσις  ἑορτῆς  Κοιμήσεως Θεοτόκου)
                                                  7 π.μ.  Ὄρθρος  -  Θ. Λειτουργία
                                                  6 μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις  π.  Μιχαήλ  
24/8/019    ΣΑΒΒΑΤΟ    (Ἁγ.  Κοσμά  τοῦ  Αἰτωλοῦ)
                                                   7  π.μ.  Ὄρθρος  -  Θ. Λειτουργία    
25/7/019   ΚΥΡΙΑΚΗ  (Ι΄ Ματθαίου)
                                                    7  π.μ.  Ὄρθρος  -  Θ. Λειτουργία      
26/8/019   ΔΕΥΤΕΡΑ            7 μ.μ.   Ἐσπερινός  Ἁγ.  Φανουρίου – Φανουρόπιττες
27/8/019   ΤΡΙΤΗ   (Ἁγ.  Φανουρίου  τοῦ  Νεοφανοῦς)
                                                  7 π.μ.  Ὄρθρος  -  Θ. Λειτουργία - Φανουρόπιττες  
                                            7 μ.μ.  Ἱερά  Παράκλησις  Ἁγ. Φανουρίου – Φανουρόπιττες
28/8/019   ΤΕΤΑΡΤΗ        
                                                  6 μ.μ.  Ἐσπερινός -  Ἅγιο  Εὐχέλαιο
29/8/019   ΠΕΜΠΤΗ    (Ἀποτομή  Κεφαλῆς  Τιμίου  Προδρόμου) (αὐστηρά  νηστεία)
                                                   7 π.μ.  Ὄρθρος  -  Θ. Λειτουργία
30/8/019   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    (Ἁγ.  Ἀλεξάνδρου)
                                                   7 π.μ.  Ὄρθρος  -  Θ. Λειτουργία
                                                   6 μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις  π.  Μιχαήλ  
31/8/019   ΣΑΒΒΑΤΟ             7 π.μ.  Ὄρθρος  -  Θ. Λειτουργία

                                                                                                                ΕΚ  ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019


ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
MHNOΣ    Ι Ο Υ Λ I Ο Y     2 0 1 9   (τηλ.  23.20.645)

 1/7/019   ΔΕΥΤΕΡΑ   (Ἁγίων  Κοσμά  καί  Δαμιανοῦ  τῶν  Ἀναργύρων)
                                                   7  π.μ.  Θεία  Λειτουργία  -  Ἁγιασμός
                                                   6 μ.μ. Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Διονύσιος
 3/7/019   ΤΕΤΑΡΤΗ      
                                                   7 μ.μ.  Ἱερά  Παράκλησις  Θεοτόκου
 6/7/019   ΣΑΒΒΑΤΟ  
                                                   7 π.μ.  Ὄρθρος  - Θεία  Λειτουργία 
 7/7/019    ΚΥΡΙΑΚΗ  Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ    (Ἁγίας  Κυριακῆς)
                                                   7 π.μ.  Ὄρθρος  - Θεία  Λειτουργία 
10/7/019    ΤΕΤΑΡΤΗ
                                                   7 μ.μ.  Ἐσπερινός - Ἱερά  Παράκλησις  Θεοτόκου
11/7/019   ΠΕΜΠΤΗ   (Ἁγ.  Εὐφημίας  καί   Ἰσαποστόλου  Ὄλγας)
                                                   7 π.μ.  Ὄρθρος  - Θεία  Λειτουργία 
13/7/019   ΣΑΒΒΑΤΟ  
                                                   7 π.μ.  Ὄρθρος  - Θεία  Λειτουργία 
14/7/019    ΚΥΡΙΑΚΗ   (Ἁγ.  Πατέρων  Δ΄ Οἰκουμ.  Συνόδου,  Ὁσίου Παϊσίου  τοῦ νέου)
                                                   7 π.μ.  Ὄρθρος  - Θεία  Λειτουργία
17/7/019   ΤΕΤΑΡΤΗ   (Ἁγίας  Μαρίνης)      
                                                   7 π.μ.  Ὄρθρος  - Θεία  Λειτουργία 
                                                   7 μ.μ.  Ἱερά  Παράκλησις  Ἁγ.  Φανουρίου - πίττες 
19/7/019   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
                                    8 μ.μ.  Ὑπαίθριος  Ἐσπερινός  Προφ.  Ἠλιοῦ  (εἰς Προφ.  Ἠλία)
20/7/019   ΣΑΒΒΑΤΟ   (Προφ.  Ἠλιοῦ)
                                                   7 π.μ.  Ὄρθρος  - Θεία  Λειτουργία  (εἰς Ἅγ.  Νικόλαο)
                              8 μ.μ.  Ἐσπερινός  - Λιτανία  εἰκόνος  Προφ. Ἠλιοῦ  (εἰς Προφ. Ἠλία)
21/7/019   ΚΥΡΙΑΚΗ   (Ε΄ Ματθαίου)  
                                                   7 π.μ.  Ὄρθρος  -  Θεία  Λειτουργία   
24/7/019    ΤΕΤΑΡΤΗ 
                                                   7  μ.μ.  Ἱερά  Παράκλησις  Θεοτόκου
26/7/019  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   (Ἁγίας  Παρασκευῆς)
                                                    7 π.μ.  Ὄρθρος  -  Θεία  Λειτουργία
27/7/019   ΣΑΒΒΑΤΟ    (Ἁγ.  Παντελεήμονος)
                                                     7 π.μ.  Ὄρθρος  - Θεία  Λειτουργία 
28/7/019   ΚΥΡΙΑΚΗ    (ΣΤ΄  Ματθαίου)
                                                    7 π.μ.  Ὄρθρος  - Θεία  Λειτουργία 
31/7/019  ΤΕΤΑΡΤΗ
                                                 6 μ.μ.  Ἐσπερινός  -  Ἅγιο  Εὐχέλαιο -  Ἁγιασμός

                                                                                                           ΕΚ  ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ