Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα και δείτε φωτογραφίες από την λιτάνευση του Επιταφίου μας

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ Ἀπό 17/12/020 ἔως 7/1/021

 

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΙΛΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

 

ΑΠΟ  17/12/2020  ΕΩΣ  7/1/2021

 

17/12/020   ΠΕΜΠΤΗ       (Ἁγ. Διονυσίου,  Προφ. Δανιήλ)

                                                    7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία     (ἄνευ  πιστῶν)

18/12/020   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ       4.30  μ.μ.  Ἐσπερινός 

19/12/020   ΣΑΒΒΑΤΟ     

                                                         6.45 -  8.30  π.μ.   Θεία  Λειτουργία    (ἄνευ  πιστῶν)

20/12/020   ΚΥΡΙΑΚΗ   (Πρό Χριστοῦ Γεννήσεως)     

                                                    6.45  8.45 π.μ.  Θεία  Λειτουργία     (ἄνευ  πιστῶν)

22/12/020   ΤΡΙΤΗ   (Ἁγ. Ἀναστασίας Φαρμ/ρίας)   (Θεία  Κοινωνία  ἀσθενῶν)

                                                    6.30 – 8.30 π.μ.  Θεία  Λειτουργία     (ἄνευ  πιστῶν)

24/12/020   ΠΕΜΠΤΗ   (Ἁγ.  Εὐγενίας)         

                                                    6 π.μ. Ὄρθρος - Ὥραι - Ἐσπερινός  Χριστουγέννων –

                                                     Θ. Λειτουργία  Μεγ.  Βασιλείου       (ἄνευ  πιστῶν)

 7 μ.μ.  ἔως  9 μ.μ.  Βραδυνή  Χριστ/νιάτικη  Θ. Λειτουργία  (παρουσία  50  πιστῶν)

25/12/020   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    «ΧΡΙΣΤΟΥ  ΓΕΝΝΗΣΙΣ»

                                 6 π.μ.  Ὄρθρος - Θεία  Λειτουργία  (παρουσία  50  πιστῶν)

26/12/020   ΣΑΒΒΑΤΟ  (Σύναξις  Ὑπερ.  Θεοτόκου)  

                                                    7 π.μ.  Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία     (ἄνευ  πιστῶν)

27/12/020   ΚΥΡΙΑΚΗ      (Μετά  τήν  Χριστοῦ  Γέννησιν  – Πρωτομ. Στεφάνου )

                                                    6.45 – 8.45 π.μ.   Θεία  Λειτουργία       (ἄνευ  πιστῶν)

31/12/020   ΠΕΜΠΤΗ             

                                                      4.30  μ.μ.  Ἐσπερινός

 1 - 1 - 2021   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  (Περιτομή  τοῦ  Κυρίου  & Ἁγ.  Βασιλείου)

        6.45 π.μ.  Ὄρθρος - Θ. Λειτουργία – Δοξολογία  ἐπί  τῇ  ἀνατολή  τοῦ  νέου  ἔτους

                                  (παρουσία  50  πιστῶν)

 2 – 1 – 021  ΣΑΒΒΑΤΟ   (Πρό  τῶν  Φώτων)

                                                     6.45 – 8.45 π.μ.   Θεία  Λειτουργία       (ἄνευ  πιστῶν)

 3 – 1 - 021   ΚΥΡΙΑΚΗ   (Πρό τῶν  Φώτων)     

                                                    6.45  8.45 π.μ.  Θεία  Λειτουργία     (ἄνευ  πιστῶν)

4/12/021  ΔΕΥΤΕΡΑ  (Ὁσίου  Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ)

                                                6.45  - 8.45 π.μ.  Ὄρθρος  - Θεία  Λειτουργία   (ἄνευ  πιστῶν)

 5/1/016   ΤΡΙΤΗ  (αὐστηρά  νηστεία. Δέν  καταλύεται  οὔτε  ἔλαιον)

 6 π.μ.  Ὄρθρος –Ὧραι, Ἐσπερ.  Θεοφαν. – Θ. Λειτ. Μ. Βασιλείου,  Μεγ.  Ἁγιασμός

(Χωρίς  τῆς  παρουσίας  πιστῶν)

 6/1/021   ΤΕΤΑΡΤΗ   (ΑΓΙΑ   ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ) 

  6.45 π.μ.  Ὄρθρος  -  Θεία  Λειτουργία – Μεγάλος  Ἁγιασμός  (χωρίς  πιστούς)

 7/1/021   ΠΕΜΠΤΗ  (Σύναξις  Τιμίου   Προδρόμου)

                                              7 π.μ.  Ὄρθρος  -  Θεία  Λειτουργία     (ἄνευ  πιστῶν)

 9/1/021  ΣΑΒΒΑΤΟ  

                                              6.45  π.μ.  Ὄρθρος  -  Θεία  Λειτουργία     (ἄνευ  πιστῶν)

10/1/021  ΚΥΡΙΑΚΗ  (Μετά  τά  Φῶτα)

                                              7 π.μ.  Ὄρθρος  -  Θεία  Λειτουργία     (ἄνευ  πιστῶν)

                                                                                                            ΕΚ  ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ

Ἀνακοίνωσις (17 - 12 - 2020)

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ  (17 – 12 – 2020)

Σύμφωνα  μέ  τή  νέα  Κυβερνητική  ἀπόφαση  (ΦΕΚ  β΄ 5509/15 – 12 – 2020)  καί  τήν  ὑπ’ ἀριθμ’ 5587/15 – 12 – 2020  ἀπόφασιν  τῆς  Ἱερᾶς  Συνόδου,  σχετικῆς  μέ  τήν  λειτουργία  τῶν  Ἱερῶν  Ναῶν  ἀπό  20ῆς Δεκεμβρίου 2020  ἔως  7ης  Ἰανουαρίου  2021,  σᾶς  γνωστοποιοῦμε  τά  κάτωθι:

    -    Ἱερός  Ναός  Ἁγ.  Νικολάου  θά  παραμένει  ἀνοικτός  διά  τούς  πιστούς  καθημερινά  ἀπό  8 π.μ.  ἔως  12 π.μ.  καί  ἀπό  3 μ.μ.  ἔως  5.30 μ.μ.  διά  προσκύνηση  καί  ὁλιγόλεπτη  προσευχή.  Κατά  τήν  εἴσοδόν  τους  θά  ἀπολυμαίνουν  τά  χέρια  μέ  τό  ἀντισηπτικό  πού  ὑπάρχει  στήν  εἴσοδο  καί  θά  φοροῦν  ἀπαραιτήτως  τήν  μάσκα  τήν  ὁποίαν  θά  ἀφαιροῦν  μόνον  κατά  τήν  προσκύνησιν.

- Οἱ  Θεῖες  Λειτουργίες  θά  τελοῦνται  μέ  τήν  παρουσία  μόνο  (4)  τεσσάρων  ἀτόμων.  Μετά  τήν  λειτουργία  θά  μποροῦν  νά  εἰσέρχωνται  ὅσοι  ἐπιθυμοῦν  διά  Θεία  Κοινωνία    προσκύνηση    προσευχή.

- Κατά  τήν  λειτουργία  τῶν  Χριστουγέννων,  τῆς  Πρωτοχρονιᾶς  καί  τῶν  Θεοφανείων,  ἐπιτρέπεται    εἴσοδος  στό  Ναόν  μας  (50)  πενήντα  ἀτόμων,  ἐκτός  τῶν  ἱερέων,  ἱεροψαλτῶν,  ἐπιτρόπων,  νεωκόρων,  ἱεροπαίδων. Μετά  τήν  Θεία Λειτουργία,  θά  μποροῦν νά εἰσέλθουν  καί  ὅσοι  ἄλλοι  ἐπιθυμοῦν  νά  προσκυνήσουν   νά  Κοινωνήσουν,  τηροῦντες  τά  μέτρα  καί  τίς  ἀποστάσεις  μεταξύ  των.

- Τήν  παραμονή  τῶν  Χριστουγέννων  καί  Πρωτοχρονιᾶς  καί  ἀπό  ὥρα  7 μ.μ.  – 9 μ.μ.  θά  γίνει  βραδυνή  Λειτουργία  μέ  τήν  παρουσία  (50)  ἀτόμων  κάθε  φορά.

- Τήν  ἡμέρα  τῶν  Θεοφανείων,    Μεγάλος  Ἁγιασμός  θά  γίνει  ἐντός  τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ  καί  θά  μοιραστεῖ  σέ  μπουκαλάκια  καθώς  καί  τό  ἀντίδωρο  σέ  συσκευασία,  ὅπως  καί  τά  προηγούμενα  χρόνια,  μέ  τήν  παρουσία  (50)  ἀτόμων.  Μετά  τήν  ἔξοδον  τῶν  ἀτόμων  αὐτῶν  θά  εἰσέλθουν  καί  οἱ  ἔξω  εὑρισκόμενοι.

- Ὅσοι  ἀπό  τούς  πιστούς  ἀνήκουν  στίς  εὐπαθεῖς  ὁμάδες  (ἡλικιωμένοι,  ἀσθενεῖς  πάσχοντες  ἀπό  ἀναπνευστικά  προβλήματα    σακχαρώδη  διαβήτη    καρδιαοαγγειακά  νοσήματα,  ἀνοσοκατεσταλμένοι  κ.λ.π.)  παρακαλοῦνται  νά  παραμείνουν  στά  σπίτια  τους  καί  ἄν  ἐπιθυμοῦν  νά  κοινωνήσουν,  νά  τό  δηλώσουν  στούς  ἱερεῖς  οἱ  ὁποίοι  καί  φροντίσουν  διά  τήν  κατ’ οἶκον  Κοινωνίαν  των.

- Ἡ  Θεία  Κοινωνία  τῶν  ἀσθενῶν  θά  γίνει  τήν  Τρίτη  22  Δεκεμβρίου.  Οἱ  ἐπιθυμοῦντες  νά  Κοινωνήσουν,  νά  δηλώσουν  εἰς    Ἱερό  Ναό  ὀνοματεπώνυμο,  Διεύθυνση  καί  Τηλέφωνο.

Ἐκ  τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020

 


Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Ι  Σ (2 – 12 – 020


   Φέρεται  εἰς  γνῶσιν   τῶν  Ἐνοριτῶν  τοῦ  Ἁγίου  Νικολάου,  ἀλλά  καί  ὅλων  τῶν  εὐλαβῶν  χριστιανῶν  πού  τιμοῦν  τήν  μνήμην  αὐτοῦ,  ὅτι,    Ἱερός  Ναός  μας  φέτος  δέν  θά  πανηγυρίσει  ὅπως  τίς  προηγούμενες  χρονιές.

   Οἱ  ἀκολουθίες  (Ἐσπερινός  καί  Θεία  Λειτουργία)  θά  εἶναι  λιτές,  χωρίς  τήν  παρουσίαν  πιστῶν. 

     Ἱερός  Ναός  θά  παραμείνει  ΚΛΕΙΣΤΟΣ  καθ’  ὅλην  τήν  ἡμέραν  τῆς  ἑορτῆς.

                                 Ἐκ  τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ 

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020

Πρόγραμμα Δεκεμβρίου ἔως 13 - 12 - 2020

 

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΙΛΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

MHNOΣ    ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2020  ἔως  13/12/020

 

2/12/020   ΤΕΤΑΡΤΗ  ( Ὁσίου Πατρός  ἡμῶν Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου)               

                                           6.30 -  8.30  π.μ.   Ὄρθρος – Θεία  Λειτουργία   (ἄνευ  πιστῶν)

 4/12/020   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   (Ἁγ.  Βαρβάρας  &  Ἰωάννου   Δαμασκηνοῦ)

                                                    7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία    (ἄνευ  πιστῶν)

5/12/020   ΣΑΒΒΑΤΟ   (Ἁγ.  Σάββα τοῦ  ἡγιασμένου) 

                                                    6.30 - 8.30 π.μ.  Θεία  Λειτουργία    (ἄνευ  πιστῶν)

                                                    5 μ.μ.  Ἐσπερινός

 6/1/2020   ΚΥΡΙΑΚΗ  (Ἁγ.  Νικολάου)

                                                    7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία    (ἄνευ  πιστῶν)

9/12/020   ΤΕΤΑΡΤΗ       (Σύλλήψις Ἁγ. Ἄννης)    

                                                    6.30 – 8.30 π.μ.  Θεία  Λειτουργία    (ἄνευ  πιστῶν)

12/12/020   ΣΑΒΒΑΤΟ  (Ἁγ.  Σπυρίδωνος)

                                                   7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία       (ἄνευ  πιστῶν)

13/12/020   ΚΥΡΙΑΚΗ    (Ἁγ.  προπατόρων)  

                                                    7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία        (ἄνευ  πιστῶν)

 

                                                                                                             ΕΚ  ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ

Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020

Ενημέρωση

 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ι Σ

Κατόπιν  τῆς  κοινῆς  Ὑπουργικῆς  Ἀποφάσεως  (Κ.Υ.Α.)  μέ  θέμα:  «Ἔκτακτα  μέτρα  προστασίας  τῆς  δημόσιας  ὑγείας  ἀπό  τόν  κίνδυνο  περαιτέρω  διασπορᾶς  τοῦ  κορονοϊοῦ  COVID – 19  στό  σύνολο  τῆς  Ἐπικράτειας  γιά  τό  διάστημα  ἀπό  Σάββατο  7  Νοεμβρίου  ἔως  καί  τήν  Δευτέρα  30  Νοεμβρίου  2020»,  δημοσιευθείσης  στό  ὑπ’ ἀριθμ’ 4.899/6 – 11 – 2020  τεῦχος  Β΄,  φῦλλο  τῆς  Ἐφημερίδος  τῆς  Κυβερνήσεως,  σᾶς  ἐνημερώνουμε  ὅτι:  ἀναστέλλεται    τέλεση  κάθε  εἴδους  λειτουργική  πράξης    λατρευτική  σύναξη    ἱεροπραξία    ὅποια  ἄλλη  θρησκευτική  τελετή  μέ  τήν  παρουσία  φυσικῶν  προσώπων  (πιστῶν),  κατά  τό  παραπάνω  διάστημα. 

Σέ  περίπτωση  τελέσεως  Θείας  Λειτουργίας  θά  παρίστανται  μόνον  ἕνας  ἱερεύς,    ψάλτης,    νεωκόρος  καί  ἕνας  Ἐπίτροπος    ἄλλος  βοηθός,  σύνολον  (4)  τέσσερις.  Οἱ  θῦρες  τοῦ  Ναοῦ  θά  παραμένουν  κλειστές  καθ’ ὅλην  τήν  διάρκεια  τῆς  Θ.  Λειτουργίας.  Μετά  τήν  Θ.  Λειτουργία  θά  ἀνοίγουν  καί  θά  μποροῦν  οἱ  πιστοί  νά  προσέρχονται  διά  προσκύνημα    προσευχή,  τηροῦντες  ὅλα  τά  προβλεπόμενα  ὑπό  τῶν  ἁρμοδίων  ὑγειονομικά  μέτρα  (μάσκα,  ἀπολύμανση  χειρῶν,  ἀποστάσεις).

  Ἱερός  Ναός  θά  παραμένει  ἀνοικτός  (ὅταν  δέν  ὑπάρχει  Λειτουργία)  ἀπό  7.30 π.μ.  ἔως  11.30 π.μ.  καί  τό  ἀπόγευμα  ἀπό  3.30 μ.μ.  ἔως  5.30 μ.μ.

 Τό  παρεκκλήσιο  τοῦ  Ἁγ.  Νικολάου  θά  εἶναι  ἀνοικτό  ἀπό  7.30 π.μ.  ἔως  5.30 μ.μ.

Ζητοῦμε  τήν  κατανόησιν  ὅλων  καί  τήν  ὑπομονήν  σας.

Ἐκ  τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ

Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020

Νέο Πρόγραμμα μηνός Νοεμβρίου 2020

 

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΙΛΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

MHNOΣ    ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2020   

ΝΕΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


 7/11/020   ΣΑΒΒΑΤΟ      

                                             7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία     (ἄνευ  πιστῶν)

8/11/020   ΚΥΡΙΑΚΗ  (Παμμεγίστων  Ταξιαρχῶν)

                                             7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία     (ἄνευ  πιστῶν)

9/11/020   ΔΕΥΤΕΡΑ  (Ἁγίου  Νεκταρίου)   

                                                   7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία   (ἄνευ  πιστῶν)

14/11/020   ΣΑΒΒΑΤΟ   (Ἁγίου  Φιλίππου + Κων/νου Ὑδραίου)  

                                                 7 π.μ.  Θ.  Λειτουργία    (ἄνευ  πιστῶν)

 

ΑΡΧΗ   ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

 

15/11/020   ΚΥΡΙΑΚΗ (Η΄ Λουκά)                

                                              7 π. μ.  Θεία  Λειτουργία    (ἄνευ  πιστῶν)

21/11/020   ΣΑΒΒΑΤΟ  (Εἰσόδια  Θεοτόκου)

                                             7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία    (ἄνευ  πιστῶν)

22/11/020   ΚΥΡΙΑΚΗ  (Θ΄  Λουκά)           

                                                 7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία    (ἄνευ  πιστῶν)

25/11/020   ΤΕΤΑΡΤΗ      (Ἁγ.  Αἰκατερίνης) 

                                            7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία     (ἄνευ  πιστῶν)

26/11/020    ΠΕΜΠΤΗ   (Ἁγ.  Στυλιανοῦ  τοῦ  Παφλαγόνος)

                                            7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία     (ἄνευ  πιστῶν)

28/11/020   ΣΑΒΒΑΤΟ            

                                                  7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία     (ἄνευ  πιστῶν)

29/11/020   ΚΥΡΙΑΚΗ                                

                                               7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία     (ἄνευ  πιστῶν)

30/11/020   ΔΕΥΤΕΡΑ  (Ἁγ. Ἀνδρέου  Πρωτοκλ.)   

                                                 7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία     (ἄνευ  πιστῶν)

 

                                                                                                            ΕΚ  ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ