Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα και δείτε φωτογραφίες από την λιτάνευση του Επιταφίου μας

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα

Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020

Ενημέρωση

 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ι Σ

Κατόπιν  τῆς  κοινῆς  Ὑπουργικῆς  Ἀποφάσεως  (Κ.Υ.Α.)  μέ  θέμα:  «Ἔκτακτα  μέτρα  προστασίας  τῆς  δημόσιας  ὑγείας  ἀπό  τόν  κίνδυνο  περαιτέρω  διασπορᾶς  τοῦ  κορονοϊοῦ  COVID – 19  στό  σύνολο  τῆς  Ἐπικράτειας  γιά  τό  διάστημα  ἀπό  Σάββατο  7  Νοεμβρίου  ἔως  καί  τήν  Δευτέρα  30  Νοεμβρίου  2020»,  δημοσιευθείσης  στό  ὑπ’ ἀριθμ’ 4.899/6 – 11 – 2020  τεῦχος  Β΄,  φῦλλο  τῆς  Ἐφημερίδος  τῆς  Κυβερνήσεως,  σᾶς  ἐνημερώνουμε  ὅτι:  ἀναστέλλεται    τέλεση  κάθε  εἴδους  λειτουργική  πράξης    λατρευτική  σύναξη    ἱεροπραξία    ὅποια  ἄλλη  θρησκευτική  τελετή  μέ  τήν  παρουσία  φυσικῶν  προσώπων  (πιστῶν),  κατά  τό  παραπάνω  διάστημα. 

Σέ  περίπτωση  τελέσεως  Θείας  Λειτουργίας  θά  παρίστανται  μόνον  ἕνας  ἱερεύς,    ψάλτης,    νεωκόρος  καί  ἕνας  Ἐπίτροπος    ἄλλος  βοηθός,  σύνολον  (4)  τέσσερις.  Οἱ  θῦρες  τοῦ  Ναοῦ  θά  παραμένουν  κλειστές  καθ’ ὅλην  τήν  διάρκεια  τῆς  Θ.  Λειτουργίας.  Μετά  τήν  Θ.  Λειτουργία  θά  ἀνοίγουν  καί  θά  μποροῦν  οἱ  πιστοί  νά  προσέρχονται  διά  προσκύνημα    προσευχή,  τηροῦντες  ὅλα  τά  προβλεπόμενα  ὑπό  τῶν  ἁρμοδίων  ὑγειονομικά  μέτρα  (μάσκα,  ἀπολύμανση  χειρῶν,  ἀποστάσεις).

  Ἱερός  Ναός  θά  παραμένει  ἀνοικτός  (ὅταν  δέν  ὑπάρχει  Λειτουργία)  ἀπό  7.30 π.μ.  ἔως  11.30 π.μ.  καί  τό  ἀπόγευμα  ἀπό  3.30 μ.μ.  ἔως  5.30 μ.μ.

 Τό  παρεκκλήσιο  τοῦ  Ἁγ.  Νικολάου  θά  εἶναι  ἀνοικτό  ἀπό  7.30 π.μ.  ἔως  5.30 μ.μ.

Ζητοῦμε  τήν  κατανόησιν  ὅλων  καί  τήν  ὑπομονήν  σας.

Ἐκ  τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ

Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020

Νέο Πρόγραμμα μηνός Νοεμβρίου 2020

 

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΙΛΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

MHNOΣ    ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2020   

ΝΕΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


 7/11/020   ΣΑΒΒΑΤΟ      

                                             7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία     (ἄνευ  πιστῶν)

8/11/020   ΚΥΡΙΑΚΗ  (Παμμεγίστων  Ταξιαρχῶν)

                                             7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία     (ἄνευ  πιστῶν)

9/11/020   ΔΕΥΤΕΡΑ  (Ἁγίου  Νεκταρίου)   

                                                   7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία   (ἄνευ  πιστῶν)

14/11/020   ΣΑΒΒΑΤΟ   (Ἁγίου  Φιλίππου + Κων/νου Ὑδραίου)  

                                                 7 π.μ.  Θ.  Λειτουργία    (ἄνευ  πιστῶν)

 

ΑΡΧΗ   ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

 

15/11/020   ΚΥΡΙΑΚΗ (Η΄ Λουκά)                

                                              7 π. μ.  Θεία  Λειτουργία    (ἄνευ  πιστῶν)

21/11/020   ΣΑΒΒΑΤΟ  (Εἰσόδια  Θεοτόκου)

                                             7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία    (ἄνευ  πιστῶν)

22/11/020   ΚΥΡΙΑΚΗ  (Θ΄  Λουκά)           

                                                 7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία    (ἄνευ  πιστῶν)

25/11/020   ΤΕΤΑΡΤΗ      (Ἁγ.  Αἰκατερίνης) 

                                            7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία     (ἄνευ  πιστῶν)

26/11/020    ΠΕΜΠΤΗ   (Ἁγ.  Στυλιανοῦ  τοῦ  Παφλαγόνος)

                                            7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία     (ἄνευ  πιστῶν)

28/11/020   ΣΑΒΒΑΤΟ            

                                                  7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία     (ἄνευ  πιστῶν)

29/11/020   ΚΥΡΙΑΚΗ                                

                                               7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία     (ἄνευ  πιστῶν)

30/11/020   ΔΕΥΤΕΡΑ  (Ἁγ. Ἀνδρέου  Πρωτοκλ.)   

                                                 7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία     (ἄνευ  πιστῶν)

 

                                                                                                            ΕΚ  ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ