Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα και δείτε φωτογραφίες από την λιτάνευση του Επιταφίου μας

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα

Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

Πρόγραμμα Αὐγούστου 2020


ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
MHNOΣ    ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2020  

 1/8/020   ΣΑΒΒΑΤΟ            7  π.μ.  Ὄρθρος - Θεία  Λειτουργία
 2/8/020  ΚΥΡΙΑΚΗ     (Η΄ Ματθαίου)    7  π.μ.  Ὄρθρος - Θεία  Λειτουργία
                                                 7 μ.μ.  Ἐσπερινός  -  Μεγάλη  Ἱερά  Παράκλησις
 3/8/020   ΔΕΥΤΕΡΑ              7 μ.μ.  Ἐσπερινός  -  Μικρά  Ἱερά  Παράκλησις
 4/8/020   ΤΡΙΤΗ                   5 μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ       
                                                6 μ.μ.  Ἐσπερινός  Μεταμορφώσεως  Σωτῆρος
 5/8/020   ΤΕΤΑΡΤΗ            6 μ.μ.  Ἐσπερινός    
 6/8/020   ΠΕΜΠΤΗ    (Μεταμόρφωσις  τοῦ  Σωτῆρος)  (Κατάλυσις  ἰχθύος)  
                                                7 π.μ.  Ὄρθρος  -  Θεία  Λειτουργία
                                                7 μ.μ.  Ἐσπερινός  - Μεγάλη  Ἱερά  Παράκλησις 
 7/8/020   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     5 μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ      
                                                7 μ.μ.  Ἐσπερινός  - Μικρά  Ἱερά  Παράκλησις
 8/8/020   ΣΑΒΒΑΤΟ            7  π.μ.  Ὄρθρος - Θεία  Λειτουργία
 9/8/020   ΚΥΡΙΑΚΗ            7  π.μ.  Ὄρθρος - Θεία  Λειτουργία
                                                 7 μ.μ.  Ἐσπερινός  - Μεγάλη  Ἱερά  Παράκλησις
10/8/020   ΔΕΥΤΕΡΑ            7 μ.μ.  Ἐσπερινός  - Μικρά  Ἱερά  Παράκλησις
11/8/020  ΤΡΙΤΗ                   5 μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ      
                                                 7 μ.μ.  Ἐσπερινός  - Μεγάλη  Ἱερά  Παράκλησις
12/8/020   ΤΕΤΑΡΤΗ           7 μ.μ.  Ἐσπερινός  - Μικρά  Ἱερά  Παράκλησις                                     
13/8/020   ΠΕΜΠΤΗ           
                                            7 μ.μ.  Ἐσπερινός  -   Ἱ. Παρ.  στήν  Κοίμησιν  τῆς  Θεοτόκου 
14/8/020   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
                                            7 μ.μ.  Ἐσπερινός  -  Ἐγκώμια  στήν  Κοίμηση τῆς  Θεοτόκου 
15/8/020   ΣΑΒΒΑΤΟ     (Κοίμησις  Ὑπεραγίας  Θεοτόκου)   
                                               7 π.μ.  Ὄρθρος  -  Θ. Λειτουργία    
                                               7 μ.μ.  Ἐσπερινός  - Χαιρετισμοί  στήν  Κοίμ.  τῆς  Θεοτόκου
16/8/020   ΚΥΡΙΑΚΗ          7 π.μ.  Ὄρθρος  -  Θ. Λειτουργία
19/8/020   ΤΕΤΑΡΤΗ           7 μ.μ.  Ἱερά  Παράκλησις  Ἁγ.  Παρθενίου
21/8/020   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      5 μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ      
22/8/020   ΣΑΒΒΑΤΟ          7 π.μ.  Ὄρθρος  -  Θ. Λειτουργία    
23/8/020    ΚΥΡΙΑΚΗ   (Ἀπόδοσις  ἑορτῆς  Κοιμήσεως Θεοτόκου)
                                                 7  π.μ.  Ὄρθρος  -  Θ. Λειτουργία    
24/8/020   ΔΕΥΤΕΡΑ    (Ἁγ.  Κοσμά  τοῦ  Αἰτωλοῦ)   7  π.μ.  Ὄρθρος  -  Θ. Λειτουργία    
26/8/020   ΤΕΤΑΡΤΗ             7 μ.μ.   Ἐσπερινός  Ἁγ.  Φανουρίου – Φανουρόπιττες
27/8/020   ΠΕΜΠΤΗ   (Ἁγ.  Φανουρίου  τοῦ  Νεοφανοῦς)
                                                  7 π.μ.  Ὄρθρος  -  Θ. Λειτουργία - Φανουρόπιττες  
                                            7 μ.μ.  Ἱερά  Παράκλησις  Ἁγ. Φανουρίου – Φανουρόπιττες
28/8/020   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      5 μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ      
29/8/020    ΣΑΒΒΑΤΟ    (Ἀποτομή  Κεφαλῆς  Τιμίου  Προδρόμου) (Κατάλυσις  ἐλαίου)
                                                  7 π.μ.  Ὄρθρος  -  Θ. Λειτουργία
30/8/020    ΚΥΡΙΑΚΗ   (Ἁγ.  Ἀλεξάνδρου)
                                                  7 π.μ.  Ὄρθρος  -  Θ. Λειτουργία
31/8/020   ΔΕΥΤΕΡΑ              7  μ.μ.  Ἐσπερινός -  ΑΓΙΑΣΜΟΣ
ΕΚ  ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020


ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
MHNOΣ    Ι Ο Υ Λ I Ο Y     2 0 2 0


 1/7/020   ΤΕΤΑΡΤΗ   (Ἁγίων  Κοσμά  καί  Δαμιανοῦ  τῶν  Ἀναργύρων)
                                                     7  π.μ.  Θεία  Λειτουργία 
                                                     7 μ.μ.  Ἱερά  Παράκλησις   γ.  Ἀναργύρων
 4/7/020  ΣΑΒΒΑΤΟ   
                                                      7 π.μ.  Ὄρθρος  - Θεία  Λειτουργία 
 5/7/020     ΚΥΡΙΑΚΗ    
                                                      7 π.μ.  Ὄρθρος  - Θεία  Λειτουργία
 7/7/020   ΤΡΙΤΗ   (Ἁγ  Κυριακῆς)
                                                           7 π.μ.  Ὄρθρος  - Θεία  Λειτουργία
 8/7/020   ΤΕΤΑΡΤΗ  
                                                        7 μ.μ.  Ἱερά  Παράκλησις  Θεοτόκου
11/7/020    ΣΑΒΒΑΤΟ   (Ἁγ.  Εὐφημίας  καί  Ἰσαποστόλου  Ὄλγας)
                                                           7 π.μ.  Ὄρθρος  - Θεία  Λειτουργία 
12/7/020    ΚΥΡΙΑΚΗ   (Ε΄ Ματθαίου)
                                                           7 π.μ.  Ὄρθρος  - Θεία  Λειτουργία
15/7/020   ΤΕΤΑΡΤΗ 
                                                          7  μ.μ.   Ἱερά  Παράκλησις  Ἁγ.  Φανουρίου - Πίττες
17/7/020   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   (Ἁγίας  Μαρίνης)   
                                                               7 π.μ.  Ὄρθρος  - Θεία  Λειτουργία 
18/7/020    ΣΑΒΒΑΤΟ    
                                                            7 π.μ.  Ὄρθρος  - Θεία  Λειτουργία
19/7/020    ΚΥΡΙΑΚΗ    (Ἁγ.  Πατέρων  Δ΄ Οἰκουμ.  Συνόδου)
                                                           7 π.μ.  Ὄρθρος  -  Θεία  Λειτουργία
                              8 μ.μ.  Ἐσπερινός – Λιτανία  εἰς  Προφήτη  Ἠλία  Ζαχαρίτσας 
20/7/020   ΔΕΥΤΕΡΑ    (Προφ.  Ἠλιοῦ)
                                              7 π.μ.  Ὄρθρος  - Θεία  Λειτουργία  εἰς  Ἅγιο  Νικόλαο              
22/7/020    ΤΕΤΑΡΤΗ   
                                                          7 μ.μ.  Ἱερά  Παράκλησις  Θεοτόκου
25/7/020   ΣΑΒΒΑΤΟ   (Κοίμησις  Ἁγίας  Ἄννης)
                                                             7 π.μ.  Ὄρθρος  -  Θεία  Λειτουργία
26/7/020   ΚΥΡΙΑΚΗ  (Ἁγίας  Παρασκευῆς)
                                                             7 π.μ.  Ὄρθρος  - Θεία  Λειτουργία 
27/7/020   ΔΕΥΤΕΡΑ   (Ἁγ.  Παντελεήμονος)
                                                             7 π.μ.  Ὄρθρος  - Θεία  Λειτουργία 
29/7/020   ΤΕΤΑΡΤΗ 
                                                              7  μ.μ.    A Γ I O    E Y X E Λ A I O
31/7/029   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
                                                              5 μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ

                                                                                                           ΕΚ  ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ