Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα και δείτε φωτογραφίες από την λιτάνευση του Επιταφίου μας

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020

Πρόγραμμα μηνός Νοεμβρίου 2020

 

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΙΛΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

MHNOΣ    ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020  

 

 1/11/020   ΚΥΡΙΑΚΗ  (Ἀγ.  Κοσμά  &  Δαμιανοῦ) 

                                                       7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία

 4/11/020   ΤΕΤΑΡΤΗ

                            4.30 μ.μ.  Ἐσπερινός  - Ἱ.  Παράκλησις  Ἁγίου  Παρθενίου

 5/11/020   ΠΕΜΠΤΗ   (Ἁγ.  Γαλακτώνος  &  Ἐπιστήμης)    

                                                     7 π.μ.  Θεία  Λειτουργία

 6/11/020   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     

                                                    10 π.μ.  Ὁμιλία  ὑπό  τοῦ  π.  Διονυσίου

                                                    11 π.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Διονύσιος             

                                                    3 μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις     (π. Μιχαήλ)

 


                                                                                                            ΕΚ  ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ

Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020

Ἀγρυπνία Ἁγ. Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου

 

                   ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 

ΙΛΙΟΥ – ΑΧΑΡΝΩΝ  &  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

      ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ

                            Ι Λ Ι Ο Υ

 

Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α

 

        Φερεται  εἰς  γνῶσιν  τῶν  εὐσεβῶν  καί  φιλακολούθων  χριστιανῶν  ὅτι  τήν  22αν  Ὀκτωβρίου  2021   ἡμέρα   ΠΕΜΠΤΗ  πρός  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  θά  γίνῃ  εἰς  τόν  Ἱερόν  Ναόν  Ἁγίου  Νικολάου  Ἰλίου   Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α  ἐπί  τῇ  ἑορτῇ  τοῦ  Ἁγίου  ἐνδόξου  Ἰακώβου  τοῦ  Ἀδελφοθέου.

       Κατ’  αὐτήν  θά  τελεσθῇ   Ἀρχαιοπρεπής  Θεία  Λειτουργία  τοῦ  ἑορτάζοντος  Ἁγίου.  Εἶναι    Λειτουργία  ἐκείνη  κατά  τήν  ὁποίαν  οἱ  πιστοί  Κοινωνοῦν  χωριστά  τοῦ  Σώματος  καί  χωριστά  τοῦ  Αἵματος.  Διά  τόν  λόγον  αὐτόν  θά  πρέπει  νά  ὑπάρχῃ  καί    ἀνάλογος  προετοιμασία.

    Ὥρα  ἐνάρξεως  8.30 μ.μ.  τῆς  Πέμπτης  καί  τέλος  τῆς  Θείας  Λειτουργίας  γύρω  στίς  1.30  πρωϊνῆς  τῆς  Παρασκευῆς

   τάξις  πού  θά  ἀκολουθηθῇ  εἶναι:

8.30 μ.μ.  Μικρό  Ἀπόδειπνο  -  Χαιρετισμοί - Ἀκολουθία  Θείας  Μεταλήψεως.

9 μ.μ.  Ἐσπερινός -  Ἀρτοκλασία

10 μ.μ.  Ὄρθρος

11.30 μ.μ.  Θεία  Λειτουργία  Ἁγ.  Ἰακώβου  Άδελφοθέου.

01.30 π.μ.  Τέλος  Ἀγρυπνίας.

                                                    Ἐκ  τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020

Ανακοίνωσις 30 -- 9 - 2020

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ  (30 - 9 - 2020)

          Κατόπιν  ἀποφάσεως  τῶν  ἀρμοδίων  Ὑπουργῶν,  δημοσιευθείσης  εἰς  τό  ὑπ’ ἀριθμ’  4214/29 – 9 – 2020  (τεῦχος  Β΄)  Φῦλλο  τῆς  Κυβερνήσεως,  καθίσταται  ὑποχρεωτική    μάσκα  σέ  ὅλους  τούς  θρησκευτικούς  χώρους  καί  γιά  ὅλες  τίς  ἀκολουθίες.    ἀπόφασις  ἰσχύει  ἔως  31ης  Ὀκτωβρίου  2020.

  ἀνώτατος  ἀριθμός  εἰσερχομένων  γιά  (Βαπτίσεις,  Γάμους,  Κηδεῖες)  εἶναι  τά  25  ἄτομα. Διά δέ τόν  ἐκκλησιασμόν τά 100  ἄτομα.

  Πρός  τοῦτο  παρακαλοῦνται  οἱ  ἐκκλησιαζόμενοι  νά  φέρουν  τήν  μάσκα  εἰσερχόμενοι  στό  Ναό  καί  νά  ἀπολυμαίνουν  τά  χέρια  τους  στήν  εἴσοδο  τοῦ  Ναοῦ,  πρός  ἀποφυγήν  δυσάρεστων  καταστάσεων  καί  γιά  τόν  Ἱερόν  Ναόν  καί  γιά  τούς  πιστούς.

Ἐκ  τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ