Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα και δείτε φωτογραφίες από την λιτάνευση του Επιταφίου μας

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα

Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2 0 1 61/4/016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 7 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Προηγ. Θ. Λειτουργία

5.30 μ.μ. Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

7.30 μ.μ. Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ


2/4/016 ΣΑΒΒΑΤΟΝ: 7 π.μ. Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία


3/4/016 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Τῆς Σταυροπροσκυνήσεως)

7 π.μ. Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία

6 μ.μ. Κατανυκτικός Ἐσπερινός


4/4/016 ΔΕΥΤΕΡΑ 6.30 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἐσπερινός ἄνευ Θ. Λειτουργίας

6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνο


5/4/016 ΤΡΙΤΗ 6.30 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἐσπερινός ἄνευ Θ. Λειτουργίας

6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνο


6/4/016 ΤΕΤΑΡΤΗ 7 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι

6.30 μ.μ. Βραδυνή Προηγιασμ. Θ. Λειτουργία Ἁγ. Ἰακώβου ἀδελφοθέου


7/4/016 ΠΕΜΠΤΗ 6.30 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἐσπερινός ἄνευ Θ. Λειτουργίας

6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνο


8/4/016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.30 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Προηγ. Θ. Λειτουργία

5.30 μ.μ. Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

7.30 μ.μ. Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ


9/4/016 ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 π.μ. Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία


10/4/016 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ἰωάννου τῆς Κλίμακος)

7 π.μ. Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία

6 μ.μ. Κατανυκτικός Ἐσπερινός


11/4/016 ΔΕΥΤΕΡΑ 6.30 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἐσπερινός ἄνευ Θ. Λειτουργίας

6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνο


12/4/016 ΤΡΙΤΗ 6.30 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἐσπερινός ἄνευ Θ. Λειτουργίας

6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνο


13/4/016 TETAΡΤΗ 6.30 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

5 μ.μ. Μικρό Ἀπόδειπνο - ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ


14/4/016 ΠΕΜΠΤΗ 6.30 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἐσπερινός ἄνευ Θ. Λειτουργίας

6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνο


15/4/016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.30 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

5 μ. μ. ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

7.30 μ.μ. ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ


16/4/016 ΣΑΒΒΑΤΟ (Τοῦ Ἀκαθίστου)

7 π.μ. Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία


17/4/016 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας)

7 π.μ. Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία

6 μ.μ. Κατανυκτικός Ἐσπερινός


18/4/016 ΔΕΥΤΕΡΑ 6.30 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἐσπερινός ἄνευ Θ. Λειτουργίας

6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνο


19/4/016 ΤΡΙΤΗ 6.30 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἐσπερινός ἄνευ Θ. Λειτουργίας

6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνο


20/4/016 ΤΕΤΑΡΤΗ 7 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι

6.30 μ.μ. Βραδυνή Προηγιασμ. Θ. Λειτουργία Ἁγ. Ἰακώβου ἀδελφοθέου


21/4/016 ΠΕΜΠΤΗ 6.30 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἐσπερινός ἄνευ Θ. Λειτουργίας

6 μ.μ. Μέγα Ἀπόδειπνο


22/4/016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 6.30 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

6 μ.μ. Μικρό Ἀπόδειπνο - Κανών Λαζάρου


23/4/016 ΣΑΒΒΑΤΟ (Τοῦ Λαζάρου)

7 π.μ. Ὄρθρος - Θεία Λειτουργία


24/4/016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

7 π.μ. Ὄρθρος - Εὐλόγησις Βαΐων - Θεία Λειτουργία

5.30 μ.μ. Α΄ Ἀκολουθία Νυμφίου

7.30 μ.μ. Β΄ Ἀκολουθία Νυμφίου


M E Γ A Λ H   E B Δ O M A Δ A

25/4/016 ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (Θεία Κοινωνία παιδιῶν & ἀσθενῶν)

7 π.μ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

5.30 μ.μ. Α΄ Ἀκολουθία Νυμφίου

7.30 μ.μ. Β΄ Ἀκολουθία Νυμφίου


26/4/016 ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ (Θεία Κοινωνία παιδιῶν & ἀσθενῶν)

7 π.μ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

5.30 μ.μ. Α΄ Ἀκολουθία Νυμφίου

7.30 μ.μ. Β΄ Ἀκολουθία Νυμφίου


27/4/016 ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (Θεία Κοινωνία παιδιῶν & ἀσθενῶν)

7 π.μ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

4 μ.μ. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ

7.30 μ.μ. Ἀκολουθία Νυμφίου


28/4/016 ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

5 – 6.30 π.μ. Α΄ Θεία Λειτουργία

7 - 8.30 π.μ. Β΄ Θεία Λειτουργία

(Ὅσοι πρόκειται νά Κοινωνήσετε, θά σᾶς παρακαλέσωμε νά ἐκκλησιασθῆτε γιά νά ἀποβῇ καί ἡ Κοινωνία σας ὡφέλιμος. Νά μήν παρατηρηθῇ αὐτό τό βιαστικό, «νά μέ κοινωνήσετε γιατί πάω δουλειά». Γιαὐτό τελοῦμε πρωϊνή Λειτουργία γιά νά τήν παρακολουθήσετε ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι).

7 μ.μ. Ἀκολουθία τῶν Παθῶν


29/4/016 ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8 – 11.30 π.μ. ΩΡΑΙ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ

7 μ.μ. Ἀκολουθία τῶν Παθῶν

9 μ.μ. Ἔξοδος Ἐπιταφίου (Περιφορά)

(Ὅσοι ἐνθυμηθῆτε νά κρατᾶτε ἕνα κουταλάκι καί ἕνα ποτήρι νεροῦ (γυάλινο) μέσα στό ὁποῖο θά ἔχετε βάλει ἀλεύρι καί νερό. Μετά τήν ἐπιστροφήν τοῦ Ἐπιταφίου στόν Ναόν καί τήν ὥρα πού θά ἀρχίσῃ ὁ Ψάλτης νά ἀναγινώσκῃ τόν Ἀπόστολο, θά ἀνακατέψετε τό νερό μέ τό ἀλεύρι καί αὐτό θά γίνῃ Π Ρ Ο Ζ Υ Μ Ι, ἀνάλογα βέβαια μέ τήν πίστιν ἑκάστου).


30/4/016 ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

6.30 π.μ. Θεία Λειτουργία

11 μ.μ. Ἀκολουθία Παννυχίδος

00.00 Τελετή Ἀναστάσεως

1.45 - 2 π.μ. Τέλος Ἀναστασίμου Θείας Λειτουργίας


1/5/016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

11 π.μ. ΑΓΑΠΗ

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016

Κονσέρτο ἀγάπης στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Ἰλίου

 
Ενα βράδυ ξεχωριστό ζήσαμε την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου στο αμφιθέατρο του ναού μας. Οι καρδιές μας ενώθηκαν με τις μελωδίες της διάσημης εντός και εκτός συνόρων Μαρίζας Κωχ με την συμμετοχής και της Λυδίας Σέρβου.

Τήν ἐκδήλωση ἄνοιξαν οἱ φωνές τῆς 20μελοῦς παιδικῆς χορωδίας ἀπό τό μουσικό ἐργαστήρι τῆς Μαρίζας Κώχ.

Η ενορία μας ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα τῆς ἀγάπης καί κατέκλυσε από νωρίς το απόγευμα την αίθουσα του ναού μας κατά εκατοντάδες με αποτελέσμα να προκληθεί το αδιαχώρητο.

Την μουσική αυτή εκδήλωση αγάπης τίμησαν με την παρουσία τους ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης και Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Πεντέλης κ. Ιωάννης, ο Πρωτοσύγκελλος Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ Ασπρολούπος, ο Γενικός π. Εμμανουήλ Σέρβος, ο Ιεροκήρυκας π. Ιωαννίκιος Γιαννόπουλος και ο Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος Αρβανίτης.

Οι μελωδίες αυτής της συναυλίας ανθρωπιάς ανέβασαν τις καρδιές μας στα ουράνια και μας ένωσαν όλους σε μία ένωση μυστική. Ευχαριστίες σε όλους τους αφανείς συντελεστές αυτής της χαρούμενης και γεμάτης αλληλεγγύη εκδήλωσης.