Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα και δείτε φωτογραφίες από την λιτάνευση του Επιταφίου μας

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα

Δευτέρα 29 Απριλίου 2019


                 
ΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓ.  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
                     ΙΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ  ΣΤΗΝ  ΑΝΔΡΟ

  Ἱερός  Ναός  Ἁγ.  Νικολάου  Ἰλίου,  προγραμματίζει  μονοήμερον  Προσκυνηματικήν  Ἐκδρομήν  εἰς  τήν  νῆσο  Ἄνδρο,  τό  Σάββατο  18  Μαΐου  2019.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 Ὥρα  6 π.μ.  ἀναχώρησις  ἀπό  Ἱερό  Ναό.  Ἄφιξις  εἰς  Ραφήνα  καί  ἐπιβίβασις  εἰς  τό  πλοῖο  GOLDEN -  STAR  καί  ὥρα  7.55 ἀναχώρησις  γιά  Ἄνδρο.
 9.45 π.μ.  Ἄφιξις  εἰς  τό  Γαύριο  Ἄνδρου.  Ἐπιβίβασις  στό  ποῦλμαν  καί  ἀναχώρησις  διά  προσκύνημα  εἰς  Ἱεράν  Μονήν  Ζωοδόχου  Πηγῆς    Ἁγίας  ὅπως  οἱ  κάτοικοι  τήν  ὀνομάζουν.  (Προσκύνημα – Δέησις).  Παραμονή  περίπου  30  λεπτά.
  ὕπαρξις  τῆς  Μονῆς  χρονολογεῖται  ἀπό  τό  1325 μ.χ.  Ἀρχικά  ἦταν  ἀνδρική  μονή.  Τό  1612  ἀνακηρύχθηκε  Σταυροπηγιακή  ἀπό  τόν  Πατριάρχη  Τιμόθεο  τόν  Β΄.  Τήν  μονή  ἐπισκεπτόταν  συχνά    Ἁγ.  Φιλοθέη.  Τό  1830  εἶχε  περί  τούς  110  μοναχούς.  Μετά  τόν  Α’ Παγκόσμιο  πόλεμο  περιῆλθε  σέ  μαρασμό  καί  διαλύθηκε.  Καί  τό  1928  ἀνασυγκροτήθηκε  σέ  γυναικεῖα  Μονή  πλέον.  Στήν  μονή  φυλάσσεται    κάρα  τοῦ  Ἁγ.  Τρύφωνος  καθώς  καί  λείψανα  ἄλλων  ἁγίων: Παντελεήμονος,  Ἰακώβου  τοῦ  Πέρσου,  Πολυεύκτου,  Εὐγενίας,  Στεφάνου,  Μηνά,  Νυμφοδώρας,  Φεβρωνίας  καί  ἄλλων  ἁγίων.
Ἐκεῖθεν  ἀναχώρησις  διά  Ἱερά  Μονή  Παναχράντου τῆς  ὁποίας  κτήτωρ  κατά  τήν  παράδοσιν  εἶναι    Νικηφόρος  Φωκάς.  Κειμήλιο  ἱερό  τῆς  Μονῆς  εἶναι    χαριτόβρυτος  εἰκόνα  τῆς  Παναχράντου    ὁποία  εὑρέθη  κατά  θαυμαστό  τρόπο  ἀπό  δύο  ἀσκητές  οἱ  ὁποίοι  ἔβλεπαν  ἀπό  μακριά  ἕνα  φῶς  στό  σημεῖο  ἐκεῖνο  πού  σήμερον  εὑρίσκεται    Μονή.  Στήν  Μονή  φυλάσσεται  καί    κάρα  τοῦ  Ἁγ.  Παντελεήμονος  καθώς  καί  λείψανα  πολλῶν  ἄλλων  ἁγίων.  (Προσκύνημα – Δέησις).  Παραμονή  περίπου  30  λεπτά.              
      Ἀκολούθως θά  κατευθυνθοῦμε  στήν  χώρα  τῆς  Ἄνδρου  γιά  μεσημεριανό  φαγητό.
    Μετά  τό  φαγητό  καί  τήν  ξεκούραση,  ἀναχώρησις  διά  Ἱερά  Μονή  Ἁγίας  Μαρίνης  κοντά  στίς  πηγές  «Σάριζα».    πρώτη  μαρτυρία  περί  ὑπάρξεώς  της  εἶναι  το  1325.
Τό  1834  διαλύθηκε  μέ  τό  διάταγμα  τοῦ  Ὄθωνα  καί  γιά  150  χρόνια  ἔμεινε  ἔρημη  μέ  ἀποτέλεσμα  νά  ἐρειπωθοῦν  τά  κτίσματά  της.  Τό  1976  ἀνασυνεστήθη  σέ  ἀνδρική  μονή.
Μετά  τό  προσκύνημά  μας  θά  ἀναχωρήσωμε  διά  τήν  Ἱερά  Μονή  Ἁγ. Νικολάου,    ὁποία  κατά  τήν  παράδοση  ἀνηγέρθη  ἀπό  δύο  Ἁγιορείτες  μοναχούς  οἱ  ὁποίοι  ἦλθαν  στήν  Ἄνδρο.  Ἐδῶ  φυλάσσεται    θαυματουργός  κάρα  τοῦ  Ἁγίου  Νικολάου  τοῦ  ἐν  Βουναίνοις  καθώς  καί  λείψανα  πολλῶν  ἄλλων  ἁγίων.
     Μετά  τό  προσκύνημά  μας  ἐπιστροφή  στό  λιμάνι,  ἐπιβίβασις  στό  πλοῖο  καί  ὥρα  18.45 ἀναχώρησις  διά  Ραφήνα.  Ἄφιξις  εἰς  Ραφήνα  20.40.  Ἐπιβίβασις  στό  ποῦλμαν  καί  ἀναχώρησις  διά  Ἅγιο  Νικόλαο.
   Τιμή  εἰσιτηρίου   60 €.
Στήν  τιμή  περιλαμβάνεται: α)  Τό  ποῦλμα  τό  ὁποῖον  θά  μᾶς  συνοδεύσει  καί  στήν  Ἄνδρο,  β)  Τό  Καράβι  καί  γ)  τό  μεσημεριανό  φαγητό.
      Δηλώσεις  συμμετοχῆς  καί  εἰσιτήρια  στόν  Ἱερό  Ναό  καί  στό  Τηλέφ.  23.20.645

                          Ἐκ  τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ

Παρασκευή 26 Απριλίου 2019


ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΙΛΙΟΥ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
MHNOΣ    M Α Ϊ Ο Y     2 0 1 9  (Τηλ.  23.20.645)

 1/5/019  TETAΡTH         7 π.μ.     Ἁγιασμός
                                           6  μ.μ.  Ἱερά  Παράκλησις  Θεοτόκου
 3/5/019  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΤΗΣ  ΖΩΟΔΟΧΟΥ  ΠΗΓΗΣ
                                           7 π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία
                                           4 μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ                      
 4/5/019   ΣΑΒΒΑΤO       7 π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία
 5/5/019   ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΟΥ   ΘΩΜΑ  (Ἁγ.  Εἰρήνης)  7 π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία
 6/5/019  ΔΕΥΤΕΡΑ      5  μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις  π.  Διονύσιος
 8/5/019   ΤΕΤΑΡΤΗ    (Εὐαγγ.  Ἰωάννου  τοῦ  Θεολόγου  &  Ἀρσενίου  τοῦ  Μεγάλου)
                                           7 π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία
                                           6 μ.μ.   Ἱερά  Παράκλησις   Ἁγίου  Νικολάου
                  7 μ.μ.  Σειρά  ὁμιλιῶν  μέ  θέμα:  «Τά  θαύματα  τοῦ  Χριστοῦ»   π.  Μιχαήλ
 9/5/019  ΠΕΜΠΤΗ         7 μ.μ.  Πανηγυρικός  Ἐσπερινός
10/5/019  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   (Μετακομοιδή  Ἱερῶν  Λειψάνων  Ἁγ.  Νικολάου)
                                          7 π.μ.  Ὄρθρος  καί  Πανηγυρική  Θεία  Λειτουργία                   
                                          4 μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ                      
11/5/013   ΣΑΒΒΑΤΟ     7 π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία
12/5/019   ΚΥΡΙΑΚΗ   (τῶν  Μυροφόρων)   7 π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία
6/5/019  ΔΕΥΤΕΡΑ        5  μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις  π.  Διονύσιος
15/5/019   ΤΕΤΑΡΤΗ    6  μ.μ.  Ἱερά  Παράκλησις  Ἁγ.  Φανουρίου  - Φανουρόπιττες
                   7 μ.μ.  Σειρά  ὁμιλιῶν  μέ  θέμα:  «Τά  θαύματα  τοῦ  Χριστοῦ»   π.  Μιχαήλ
17/5/019  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   4 μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ  
18/5/019   ΣΑΒΒΑΤΟ     7 π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία    
         ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ  ΣΤΗΝ  ΑΝΔΡΟ       
19/5/019   ΚΥΡΙΑΚΗ   (τοῦ  Παραλύτου)     7 π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία
  6 μ.μ. Ἑορτή  Νεολαίας  τῆς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως  Ἰλίου,  Ἀχαρνῶν  &  Πετρουπόλεως,  στό Θέατρο  Πέτρας  τοῦ  Δήμου  Πετρουπόλεως,  μέ  θεατρικά  δρώμενα,  χορευτικά  καί  μουσικά  σύνολα.  Προσκαλεῖσθε  ἅπαντες  νά  παρευρεθεῖτε  στήν  ἐκδήλωση  γιά  νά  καμαρώσετε  καί  νά  ἐνθαρρύνετε  τήν  νεολαία  μας
20/5/019   ΔΕΥΤΕΡΑ       7 μ.μ.  Πανηγυρικός  Ἐσπερινός  Ἁγ. Κων/νου  &  Ἐλένης
21/5/019  ΤΡΙΤΗ   (Ἁγίων  Κων/νου  καί  Ἐλένης)
                                       7 π.μ.  Ὄρθρος  καί  Πανηγυρική  Θεία  Λειτουργία   
  7 μ.μ.  Ἐσπερινός - Λιτανία  τῆς  Ἱερᾶς  Εἰκόνος  τῶν  Ἁγίων  πέρυξ  τοῦ  τετραγώνου
             τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ  -  . Παράκλησις  Ἁγίων  Κων/νου  &  Ἐλένης
22/5/019  ΤΕΤΑΡΤΗ    (Μεσοπεντηκοστῆς)   (Κατάλυσις  ἰχθύος)
                                          7 π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία
                                          6 μ.μ.   Ἱερά  Παράκλησις  Θεοτόκου   
                   7 μ.μ.  Σειρά  ὁμιλιῶν  μέ  θέμα:  «Τά  θαύματα  τοῦ  Χριστοῦ»   π.  Μιχαήλ
24/5/019   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     4 μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ
25/5/019  ΣΑΒΒΑΤΟ  (Γ΄ εὕρεσις  Τιμ.  Κεφαλῆς  Προδρόμου)
                                              7 π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία
26/5/019   ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΗΣ  ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ
                                                7 π.μ.  Ὄρθρος  - Θεία  Λειτουργία 
27/5/019  ΔΕΥΤΕΡΑ  (Ἁγ.  Ἰωάννου  τοῦ  Ρώσσου)
                                                 7 π.μ.  Ὄρθρος  - Θεία  Λειτουργία 
                                                 5  μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις  π.  Διονύσιος
29/5/019   ΤΕΤΑΡΤΗ            7  μ.μ.  ΑΓΙΟ  ΕΥΧΕΛΑΙΟ
31/5/019   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     4 μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ

Ἐκ  τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ