Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα και δείτε φωτογραφίες από την λιτάνευση του Επιταφίου μας

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα

Δευτέρα 29 Απριλίου 2019


                 
ΙΕΡΟΣ   ΝΑΟΣ   ΑΓ.  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
                     ΙΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ  ΣΤΗΝ  ΑΝΔΡΟ

  Ἱερός  Ναός  Ἁγ.  Νικολάου  Ἰλίου,  προγραμματίζει  μονοήμερον  Προσκυνηματικήν  Ἐκδρομήν  εἰς  τήν  νῆσο  Ἄνδρο,  τό  Σάββατο  18  Μαΐου  2019.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ

 Ὥρα  6 π.μ.  ἀναχώρησις  ἀπό  Ἱερό  Ναό.  Ἄφιξις  εἰς  Ραφήνα  καί  ἐπιβίβασις  εἰς  τό  πλοῖο  GOLDEN -  STAR  καί  ὥρα  7.55 ἀναχώρησις  γιά  Ἄνδρο.
 9.45 π.μ.  Ἄφιξις  εἰς  τό  Γαύριο  Ἄνδρου.  Ἐπιβίβασις  στό  ποῦλμαν  καί  ἀναχώρησις  διά  προσκύνημα  εἰς  Ἱεράν  Μονήν  Ζωοδόχου  Πηγῆς    Ἁγίας  ὅπως  οἱ  κάτοικοι  τήν  ὀνομάζουν.  (Προσκύνημα – Δέησις).  Παραμονή  περίπου  30  λεπτά.
  ὕπαρξις  τῆς  Μονῆς  χρονολογεῖται  ἀπό  τό  1325 μ.χ.  Ἀρχικά  ἦταν  ἀνδρική  μονή.  Τό  1612  ἀνακηρύχθηκε  Σταυροπηγιακή  ἀπό  τόν  Πατριάρχη  Τιμόθεο  τόν  Β΄.  Τήν  μονή  ἐπισκεπτόταν  συχνά    Ἁγ.  Φιλοθέη.  Τό  1830  εἶχε  περί  τούς  110  μοναχούς.  Μετά  τόν  Α’ Παγκόσμιο  πόλεμο  περιῆλθε  σέ  μαρασμό  καί  διαλύθηκε.  Καί  τό  1928  ἀνασυγκροτήθηκε  σέ  γυναικεῖα  Μονή  πλέον.  Στήν  μονή  φυλάσσεται    κάρα  τοῦ  Ἁγ.  Τρύφωνος  καθώς  καί  λείψανα  ἄλλων  ἁγίων: Παντελεήμονος,  Ἰακώβου  τοῦ  Πέρσου,  Πολυεύκτου,  Εὐγενίας,  Στεφάνου,  Μηνά,  Νυμφοδώρας,  Φεβρωνίας  καί  ἄλλων  ἁγίων.
Ἐκεῖθεν  ἀναχώρησις  διά  Ἱερά  Μονή  Παναχράντου τῆς  ὁποίας  κτήτωρ  κατά  τήν  παράδοσιν  εἶναι    Νικηφόρος  Φωκάς.  Κειμήλιο  ἱερό  τῆς  Μονῆς  εἶναι    χαριτόβρυτος  εἰκόνα  τῆς  Παναχράντου    ὁποία  εὑρέθη  κατά  θαυμαστό  τρόπο  ἀπό  δύο  ἀσκητές  οἱ  ὁποίοι  ἔβλεπαν  ἀπό  μακριά  ἕνα  φῶς  στό  σημεῖο  ἐκεῖνο  πού  σήμερον  εὑρίσκεται    Μονή.  Στήν  Μονή  φυλάσσεται  καί    κάρα  τοῦ  Ἁγ.  Παντελεήμονος  καθώς  καί  λείψανα  πολλῶν  ἄλλων  ἁγίων.  (Προσκύνημα – Δέησις).  Παραμονή  περίπου  30  λεπτά.              
      Ἀκολούθως θά  κατευθυνθοῦμε  στήν  χώρα  τῆς  Ἄνδρου  γιά  μεσημεριανό  φαγητό.
    Μετά  τό  φαγητό  καί  τήν  ξεκούραση,  ἀναχώρησις  διά  Ἱερά  Μονή  Ἁγίας  Μαρίνης  κοντά  στίς  πηγές  «Σάριζα».    πρώτη  μαρτυρία  περί  ὑπάρξεώς  της  εἶναι  το  1325.
Τό  1834  διαλύθηκε  μέ  τό  διάταγμα  τοῦ  Ὄθωνα  καί  γιά  150  χρόνια  ἔμεινε  ἔρημη  μέ  ἀποτέλεσμα  νά  ἐρειπωθοῦν  τά  κτίσματά  της.  Τό  1976  ἀνασυνεστήθη  σέ  ἀνδρική  μονή.
Μετά  τό  προσκύνημά  μας  θά  ἀναχωρήσωμε  διά  τήν  Ἱερά  Μονή  Ἁγ. Νικολάου,    ὁποία  κατά  τήν  παράδοση  ἀνηγέρθη  ἀπό  δύο  Ἁγιορείτες  μοναχούς  οἱ  ὁποίοι  ἦλθαν  στήν  Ἄνδρο.  Ἐδῶ  φυλάσσεται    θαυματουργός  κάρα  τοῦ  Ἁγίου  Νικολάου  τοῦ  ἐν  Βουναίνοις  καθώς  καί  λείψανα  πολλῶν  ἄλλων  ἁγίων.
     Μετά  τό  προσκύνημά  μας  ἐπιστροφή  στό  λιμάνι,  ἐπιβίβασις  στό  πλοῖο  καί  ὥρα  18.45 ἀναχώρησις  διά  Ραφήνα.  Ἄφιξις  εἰς  Ραφήνα  20.40.  Ἐπιβίβασις  στό  ποῦλμαν  καί  ἀναχώρησις  διά  Ἅγιο  Νικόλαο.
   Τιμή  εἰσιτηρίου   60 €.
Στήν  τιμή  περιλαμβάνεται: α)  Τό  ποῦλμα  τό  ὁποῖον  θά  μᾶς  συνοδεύσει  καί  στήν  Ἄνδρο,  β)  Τό  Καράβι  καί  γ)  τό  μεσημεριανό  φαγητό.
      Δηλώσεις  συμμετοχῆς  καί  εἰσιτήρια  στόν  Ἱερό  Ναό  καί  στό  Τηλέφ.  23.20.645

                          Ἐκ  τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου