Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα και δείτε φωτογραφίες από την λιτάνευση του Επιταφίου μας

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
MHNOΣ    A Π Ρ Ι Λ  I O Y     2 0 1 7    (23.20.645)

01/04/2017  ΣΑΒΒΑΤΟ   (Ἀκαθίστου   Ὕμνου)
                                       7 π.μ.  Ὄρθρος  Θεία  Λειτουργία  - Ἁγιασμός
                                      10  π.μἹερά  Ἐξομολόγησις   πΜιχαήλ

 02/04/2017  ΚΥΡΙΑΚΗ    (Ὁσίας  Μαρίας  Αἰγυπτίας)
                                       7 π.μ.  Ὄρθρος  Θεία  Λειτουργία 
                                       6 μ.μ.  Κατανυκτικός  Ἐσπερινός   

03/04/2017   ΔΕΥΤΕΡΑ  
                                       5  μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις    π.  Διονύσιος
                                       6 μ.μ.  Μέγα  Ἀπόδειπνο  -  Θεοτοκάριο

04/04/2017   ΤΡΙΤΗ    
                                       3  μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ
                                       6 μ.μ.  Μέγα  Ἀπόδειπνο -  Θεοτοκάριο

05/04/2017   ΤΕΤΑΡΤΗ     
                                       7 π.μ.  Ὄρθρος - Ὥραι                        
                                       
                                       5 μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις     π.  Διονύσιος
                                       7 μ.μ.  Βραδυνή  Προηγιασμένη  Θ.  Λειτουργία  
                                                    Ἁγ.  Ἰακώβου  τοῦ   ἀδελφοθέου.

06/04/2017   ΠΕΜΠΤΗ    
                                       3   μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις     π.  Μιχαήλ
                                       6 μ.μ.  Μέγα  Ἀπόδειπνο  -  Θεοτοκάριο

07/04/2017   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                                 
                                       7 π.μ.  Ὄρθρος  - Ὧραι -  Ἐσπερινός  - Προηγ. Θεία  Λειτουργία
                                      10  π.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ
                                       4  μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις    π.  Διονύσιος
                                       6 μ.μ.  Ἐσπερινός - Κανών  Λαζάρου

08/04/2017   ΣΑΒΒΑΤΟ  ΤΟΥ  ΛΑΖΑΡΟΥ
                                        7 π.μ.  Ὄρθρος  Θεία  Λειτουργία
                                        11  π.μ.   Ἱερά  Ἐξομολόγησις    π.  Μιχαήλ
                                        6 μ.μ.  Ἐσπερινός

09/04/2017   ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ  ΒΑΪΩΝ
                                       7 π.μ.  Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία   
                                       5.30 μ.μ.  Ἀκολουθία  Νυμφίου
                                       7.30 μ.μ.  Ἀκολουθία  Νυμφίου


M E Γ A Λ H     E B Δ O M A Δ A

10/04/2017   ΜΕΓΑΛΗ   ΔΕΥΤΕΡΑ  (Θεία  Κοινωνία  παιδιῶν &  ἀσθενῶν)
                                       7 π.μ.  Προηγιασμένη  Θεία  Λειτουργία
                                       5.30 μ.μ.  Ἀκολουθία  Νυμφίου
                                       7.30 μ.μ.  Ἀκολουθία  Νυμφίου

11/04/2017   ΜΕΓΑΛΗ   ΤΡΙΤΗ    (Θεία  Κοινωνία  παιδιῶν &  ἀσθενῶν)
                                       7 π.μ.  Προηγιασμένη  Θεία  Λειτουργία
                                       5.30 μ.μ.  Ἀκολουθία  Νυμφίου
                                       7.30 μ.μ.  Ἀκολουθία  Νυμφίου

12/04/2017   ΜΕΓΑΛΗ   ΤΕΤΑΡΤΗ    (Θεία  Κοινωνία  παιδιῶν &  ἀσθενῶν)
                                      7 π.μ.  Προηγιασμένη  Θεία  Λειτουργία
                                      4.30  μ.μ.    ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ   ΑΓΙΟΥ   ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ
                                      7.30 μ.μ.  Ἀκολουθία  Νυμφίου

13/04/2017   ΜΕΓΑΛΗ   ΠΕΜΠΤΗ     6.30  π.μ.  Θεία  Λειτουργία 
(Ὅσοι  πρόκειται  νά  Κοινωνήσετε,  θά  σᾶς  παρακαλέσωμε  νά  ἐκκλησιασθῆτε  γιά  νά  ἀποβῇ  καί  ἡ  Κοινωνία  σας  ὡφέλιμος.  Νά  μήν  παρατηρηθῇ  αὐτό  τό  βιαστικό,  «νά  μέ  κοινωνήσετε  γιατί  πάω  δουλειά».  Γιαὐτό  τελοῦμε  πρωϊνή  Λειτουργία  γιά  νά  τήν  παρακολουθήσετε  οἱ  ἐργαζόμενοι).
                                      7 μ.μ.   Ἀκολουθία   τῶν   Παθῶν

14/04/2017   ΜΕΓΑΛΗ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
                          8 π.μ.  ΩΡΑΙ -  ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  -  ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ   
                          7 μ.μ.  Ἀκολουθία  τῶν  Παθῶν  Χοροστατοῦντος  τοῦ  Σεβασμιωτάτου 
                                       Μητροπολίτου  ἡμῶν  κ.κ.  Ἀθηναγόρου
                          9 μ.μ.  Ἔξοδος  Ἐπιταφίου  (Περιφορά  διά  τῶν  ὀδῶν  Β.  Ἠπείρου ἀριστερά 
                               Κλεισούρας - ἀριστερά  Δαβάκη - ἀριστερά  Ἁγ.  Νικολάου - Ἱερός  Ναός)
(Ὅσοι  ἐνθυμηθῆτε  νά  κρατᾶτε  ἕνα  κουταλάκι  καί  ἕνα  ποτήρι  νεροῦ  (γυάλινο) μέσα  στό  ὁποῖο  θά  ἔχετε  βάλει  ἀλεύρι  καί  νερό.  Μετά  τήν  ἐπιστροφήν  τοῦ  Ἐπιταφίου  στόν  Ναόν  καί  τήν  ὥρα  πού  θά  ἀρχίσῃ  ὁ  Ψάλτης  νά  ἀναγινώσκῃ  τόν  Ἀπόστολο,  θά  ἀνακατέψετε  τό  νερό  μέ  τό  ἀλεύρι  καί  αὐτό  θά  γίνῃ  ΠΡΟΖΥΜΙ,  ἀνάλογα  βέβαια  μέ  τήν  πίστιν  ἑκάστου).

15/04/2017    ΜΕΓΑΛΟ   ΣΑΒΒΑΤΟ   6.30 π.μ.    Θεία  Λειτουργία
                                        11 μ.μ.  Ἀκολουθία  Παννυχίδος
                                        1.45 -  2 π.μ.  Τέλος  Ἀναστασίμου  Θείας  Λειτουργίας

16/04/2017    ΚΥΡΙΑΚΗ   (Α Γ Ι Ο Ν   Π Α Σ Χ Α )
                                         11 π. μ.   Α Γ Α Π Η  

18/04/2017   ΤΡΙΤΗ  (Ἁγίων  νεοφανῶν  Μαρτύρων, Ραφαήλ,  Νικολάου  καί  Εἰρήνης)
                                           7 π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία

20/04/2017   ΠΕΜΠΤΗ       5  μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις    π.  Μιχαήλ

21/04/2017   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΤΗΣ  ΖΩΟΔΟΧΟΥ  ΠΗΓΗΣ
                                          7 π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία

22/04/2017   ΣΑΒΒΑΤO 
                                          7 π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία

23/04/2017   ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΟΥ   ΘΩΜΑ   (Ἁγίου  Γεωργίου  τοῦ  Τροπαιοφόρου)
                                          7 π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία

25/04/2017   ΤΡΙΤΗ   (Εὐαγγελιστοῦ  Μάρκου)
                                           7 π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία

26/04/-2017   ΤΕΤΑΡΤΗ      5 μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις  π.  Διονύσιος
                                           7 μ.μ.   ΑΓΙΟ   ΕΥΧΕΛΑΙΟ
26 + 27   ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ  ΣΤΟ  ΝΗΣΙ  ΤΗΣ  ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ,  ΤΗΝ  ΠΑΤΜΟ 

29/04/2017   ΣΑΒΒΑΤΟ      7 π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία

30/04/2017   ΚΥΡΙΑΚΗ  (Μυροφόρων)      
                                           7 π.μ.   Ὄρθρος -  Θεία  Λειτουργία

Παράκλησις:  (Νά  στείλετε  τά  παιδιά  νά  κοινωνήσουν  τίς  τρεῖς  πρῶτες  ἡμέρες  τῆς  Μεγ.  Ἑβδομάδος  καί  ὄχι  τήν  Μεγ. Πέμπτη  καί  Μεγ. Σάββατο.  Ὅσοι  ἔχετε  ἀσθενεῖς,  θά  τούς κοινωνήσωμε  ἀπό  Μεγ.  Δευτέρα  ἔως  Μεγ.  Τετάρτη,  ὄχι  ἄλλη  μέρα.  Νά  δηλώσετε  στούς  ἱερεῖς,  ὀνοματεπώνυμο,  διεύθυνση,  τηλέφωνο  ἔως  τό  Σάββατο  τοῦ  Λαζάρου)


                                                                                                           ΕΚ   ΤΟΥ   ΙΕΡΟΥ   ΝΑΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου