Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα και δείτε φωτογραφίες από την λιτάνευση του Επιταφίου μας

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα

Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
MHNOΣ    M A Ρ T I O Y     2 0 1 (Τηλ23.20.645)
 
 1/3/017    ΚΑΘΑΡΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  
                                              7.30  π.μ.  Ὄρθρος - Ὧραι - Ἁγιασμός
                                              5  μ.μ.   Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Διονύσιος
                                              6  μ.μ.  Βραδυνή  Προηγιασμένη  Θεία  Λειτουργία                   


2/3/017     ΚΑΘΑΡΗ  ΠΕΜΠΤΗ         
                                               7  π.μὌρθρος  -  Ὧραι  -  ἄνευ  Θείας  Λειτουργίας 
                                               4  μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ
                                               5.30 μ.μ.  Μέγα  Ἀπόδειπνο  - Δ΄  Τμῆμα  Μεγ.  Κανόνος


3/3/017      ΚΑΘΑΡΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
                                              7  π.μ.  Ὄρθρος  - Ὧραι -  Ἐσπερινός  - Προηγ.  Θ. Λειτουργία
                                              2.30  μ.μ.  Τρισάγιον  -  Μνημόνευσις  Κολλύβων
                                              5.30  μ.μ.  Α΄  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
                                              7.30  μ.μ.  Α΄  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ


4/3/017    ΣΑΒΒΑΤΟΝ  (Ἁγίων  Θεοδώρων)
                                              7 π.μ.  Ὄρθρος  - Θεία  Λειτουργία - (Μνημόνευσις  Κολλύβων)


5/3/017    ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ  –  Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 
                                               π.μ.  Ὄρθρος  - Θεία  Λειτουργία  - Λιτανία  ἱερῶν  εἰκόνων
(Παράκλησις  ὅσοι  ἐκκλησιασθῆτε  σήμερον,  νά  κρατᾶτε  ἀπό  τά  σπίτια  σας  εἰκόνες)
                                               5.30  μ.μ.  Κατανυκτικός  Ἐσπερινός


6/3/017    ΔΕΥΤΕΡΑ           5.30  μ.μ.  Μέγα  Ἀπόδειπνο  -  Θεοτοκάριο


7/3/017    ΤΡΙΤΗ                  5.30  μ.μ.  Μέγα  Ἀπόδειπνο  -  Θεοτοκάριο


8/3/017    ΤΕΤΑΡΤΗ            7  π.μ.  Ὄρθρος  - Ὥραι  
                                                 5  μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Διονύσιος
6.30 μ.μ.  Βραδυνή  Προηγιασμένη  Θ.  Λειτουργία  Ἁγ.  Ἰακώβου  τοῦ   ἀδελφοθέου.


9/3/017    ΠΕΜΠΤΗ             4   μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ
                                                  5.30  μ.μ.  Μέγα  Ἀπόδειπνο  -  Θεοτοκάριο  


10/3/017    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     7  π.μ.  Ὄρθρος  - Ὧραι -  Ἐσπερινός  - Προηγ.  Θ. Λειτουργία
                                                  5.30  μ.μ.  Β΄  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
                                                  7.30  μ.μ.  Β΄  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ


11/3/017   ΣΑΒΒΑΤΟ             7  π.μ.  Ὄρθρος  - Θεία  Λειτουργία 


12/3/017   ΚΥΡΙΑΚΗ   Β΄  ΝΗΣΤΕΙΩΝ  (Γρηγορίου  τοῦ  Παλαμᾶ)
                                                  7  π.μ.  Ὄρθρος  - Θεία  Λειτουργία 
                                                  6  μ.μ.  Κατανυκτικός  Ἐσπερινός


13/3/017    ΔΕΥΤΕΡΑ             5.30  μ.μ.  Μέγα  Ἀπόδειπνο  -  Θεοτοκάριο


 14/3/017    ΤΡΙΤΗ                   5.30  μ.μ.  Μέγα  Ἀπόδειπνο  -  Θεοτοκάριο


15/3/017    ΤΕΤΑΡΤΗ            7  π.μ.  Ὄρθρος  - Ὥραι
                                                  5  μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Διονύσιος
                                                  6.30  μ.μ.  Βραδυνή  Προηγιασμένη  Θεία  Λειτουργία 


16/3/017    ΠΕΜΠΤΗ              4  μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις    π.  Μιχαήλ
                                                   5.30  μ.μ.  Μέγα  Ἀπόδειπνο  -  Θεοτοκάριο


17/3/017    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      7  π.μ.  Ὄρθρος  - Ὧραι -  Ἐσπερινός  - Προηγ.  Θ. Λειτουργία
                                                    5.30  μ.μ.  Γ΄  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
                                                    7.30  μ.μ.  Γ΄  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ


18/3/017    ΣΑΒΒΑΤΟ             7  π.μ.  Ὄρθρος  - Θεία  Λειτουργία 


19/3/017    ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ
                                               7 π.μ.  Ὄρθρος  - Τελετή  Σταυροπρ/νήσεως – Θ.  Λειτουργ. 
                                               6 μ.μ.  Κατανυκτικός  Ἐσπερινός


20/3/017    ΔΕΥΤΕΡΑ          5  μ.μ. Ἱερά  Ἐξομολόγησις     π.  Διονύσιος
                                               5.30  μ.μ.  Μέγα  Ἀπόδειπνο  -  Θεοτοκάριο


21/3/017    ΤΡΙΤΗ                4  μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ
                                               5.30  μ.μ.  Μέγα  Ἀπόδειπνο  -  Θεοτοκάριο


22/3/017    ΤΕΤΑΡΤΗ         7  π.μ.  Ὄρθρος  - Ὥραι
                                               10 - 12   Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Διονύσιος
    6.30 μ.μ.  Βραδυνή  Προηγιασμένη  Θ.  Λειτουργία  Ἁγ.  Ἰακώβου  τοῦ   ἀδελφοθέου.


23/3/017    ΠΕΜΠΤΗ          4  μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ
                                               5.30  μ.μ.  Μέγα  Ἀπόδειπνο  -  Θεοτοκάριο


24/3/017    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      7 π.μ.  Ὄρθρος  - Ὧραι -  ἄνευ  Θ. Λειτουργίας
                                                   5.30  μ.μ. Ἐσπερινός  -   Δ΄  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
                                                   7.30 μ.μ.  Ἐσπερινός  -  Δ΄  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
         10 μ.μ.  –  0.30  ΑΓΡΥΠΝΙΑ  ἐπί  τῇ  ἑορτῇ  τοῦ  Εὐαγγελισμοῦ  τῆς  Θεοτόκου


25/3/017    ΣΑΒΒΑΤΟΝ  (Εὐαγγελισμός  τῆς  Θεοτόκου)  (Κατάλυσις  ἰχθύος)
                                               7  π.μ.  Ὄρθρος  - Θεία  Λειτουργία  - Δοξολογία


26/3/017    ΚΥΡΙΑΚΗ    Δ’  ΝΗΣΤΕΙΩΝ
                                               7  π.μ.  Ὄρθρος  -  Θεία  Λειτουργία 
         1.30 μ.μ. Ἀπογευματινός  Προσκυνημ. Περίπατος  εἰς  Ἱ.Μ.  Ὁσίου  Μελετίου 
      Κιθαιρῶνος  καί  Ἱ. Μ. Γοργοεπηκόου Μάνδρας.       Τιμή  15 €
                                               6  μ.μ.   Κατανυκτικός  Ἐσπερινός


27/3/017    ΔΕΥΤΕΡΑ          5  μ.μ. Ἱερά  Ἐξομολόγησις     π.  Διονύσιος
                                               5.30  μ.μ.  Μέγα  Ἀπόδειπνο  -  Θεοτοκάριο


28/3/017    ΤΡΙΤΗ                4  μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ
                                                5.30  μ.μ.  Μέγα  Ἀπόδειπνο  -  Θεοτοκάριο


29/3/017    ΤΕΤΑΡΤΗ          7  π.μ.  Ὄρθρος  - Ὧραι -  Ἐσπερινός  - Προηγ. Θ. Λειτουργία
                                               5.30  μ.μ.  ΜΕΓΑΣ  ΚΑΝΩΝ 


30/3/017    ΠΕΜΠΤΗ          10 – 12  Ἱερά  Ἐξομολόγησις     π.  Διονύσιος
                                               4  μ.μ.  Ἱερά  Ἐξομολόγησις   π.  Μιχαήλ
                                               5.30  μ.μ.  Μέγα  Ἀπόδειπνο  -  Θεοτοκάριο


31/3/017    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
                                                7  π.μ.  Ὄρθρος  - Ὧραι -  Ἐσπερινός  - Προηγ. Θ. Λειτουργία
                                                5.30  μ.μ.  ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ   ΥΜΝΟΣ
                                                7.30  μ.μ.  ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ   ΥΜΝΟΣ 

                                                                                                                    ΕΚ  ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου