Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα και δείτε φωτογραφίες από την λιτάνευση του Επιταφίου μας

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021

Ανακοίνωσις 11 - 2 - 2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ  (11 – 2 – 2021)

Σᾶς  ἐνημερώνουμε  ὅτι  σύμφωνα  μέ  τά  νέα  ΕΚΤΑΚΤΑ   ΜΕΤΡΑ  προστασίας  τῆς  δημόσιας  ὑγείας  ἀπό  τόν  κίνδυνο  διασπορᾶς  τοῦ  κορονοϊοῦ  COVID -  19,  πού  δημοσιεύθηκαν  στό  ὑπ’  ἀριθμ’  534/10 – 2 – 2021 τεῦχος  Β΄  Φ.Ε.Κ.,  ἀπό  τήν  Πέμπτη  11  Φεβρουαρίου  ἔως  1ης  Μαρτίου  2021,  οἱ  Θεῖες  Λειτουργίες  καί  ἄλλες  λατρευτικές  ἐκδηλώσεις  θά  τελοῦνται  μόνον  ἀπό  τόν  ἱερέα,  τόν  ψάλτη    ψάλτες  καί  τό  ἀναγκαῖο  βοηθητικό  προσωπικό.

Διά  τήν  τέλεσιν  τῶν  Μυστηρίων  τοῦ  Γάμου  καί  Βαπτίσεως  ὅπως  καί  στίς  Κηδεῖες  καί  Μνημόσυνα,  ἐπιτρέπεται    παρουσία  (9)  ἐννέα  ἀτόμων,  ἐκτός  τοῦ  προσωπικοῦ  τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ.

Κατόπιν  τῶν  ἀνωτέρω  στόν  Ἱερό  Ναό  Ἁγίου  Νικολάου,    Θεία  Λειτουργία  θά  τελεῖται  ὑπό  ἑνός  Ἱερέως,  τῶν  Ἱεροψαλτῶν,  τῆς  νεοκώρου,  ἑνός  Ἐπιτρόπου  καί  ἑνός  παιδιοῦ - βοηθοῦ,  εἰς  τό  Ἅγιον  Βῆμα.  Σύνολον  4 – 6  ἀτόμων.

Μετά  τήν  Θεία  Λειτουργία  μποροῦν  οἱ  πιστοί  νά  εἰσέλθουν  εἰς  τόν  Ναόν  γιά  νά  κοινωνήσουν    νά  προσευχηθοῦν,  τηροῦντες  αὐστηρῶς  ὅλα  τά  ὑγειονομικά  μέτρα  (μάσκες -  ἀπολύμανση  χειρῶν -  ἀποστάσεις)  καί  ὄχι  ἄνω  τῶν  (9)  ἐννέα  ἀτόμων  ταυτόχρονα  ἐντός  τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ.

Θερμή  παράκλησις  νά  σεβαστεῖτε  τά  μέτρα  τηροῦντες  αὐτά,  πρός  ἀποφυγήν  δυσάρεστων  ἐπιπτώσεων  καί  γιά  νά  ἔχωμε  σύντομον  ἐπάνοδον  στήν  κανονικότητα.

ΕΚ  ΤΟΥ  ΙΕΡΟΥ  ΝΑΟΥ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου