Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα και δείτε φωτογραφίες από την λιτάνευση του Επιταφίου μας

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020

Ἀνακοίνωσις (17 - 12 - 2020)

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ  (17 – 12 – 2020)

Σύμφωνα  μέ  τή  νέα  Κυβερνητική  ἀπόφαση  (ΦΕΚ  β΄ 5509/15 – 12 – 2020)  καί  τήν  ὑπ’ ἀριθμ’ 5587/15 – 12 – 2020  ἀπόφασιν  τῆς  Ἱερᾶς  Συνόδου,  σχετικῆς  μέ  τήν  λειτουργία  τῶν  Ἱερῶν  Ναῶν  ἀπό  20ῆς Δεκεμβρίου 2020  ἔως  7ης  Ἰανουαρίου  2021,  σᾶς  γνωστοποιοῦμε  τά  κάτωθι:

    -    Ἱερός  Ναός  Ἁγ.  Νικολάου  θά  παραμένει  ἀνοικτός  διά  τούς  πιστούς  καθημερινά  ἀπό  8 π.μ.  ἔως  12 π.μ.  καί  ἀπό  3 μ.μ.  ἔως  5.30 μ.μ.  διά  προσκύνηση  καί  ὁλιγόλεπτη  προσευχή.  Κατά  τήν  εἴσοδόν  τους  θά  ἀπολυμαίνουν  τά  χέρια  μέ  τό  ἀντισηπτικό  πού  ὑπάρχει  στήν  εἴσοδο  καί  θά  φοροῦν  ἀπαραιτήτως  τήν  μάσκα  τήν  ὁποίαν  θά  ἀφαιροῦν  μόνον  κατά  τήν  προσκύνησιν.

- Οἱ  Θεῖες  Λειτουργίες  θά  τελοῦνται  μέ  τήν  παρουσία  μόνο  (4)  τεσσάρων  ἀτόμων.  Μετά  τήν  λειτουργία  θά  μποροῦν  νά  εἰσέρχωνται  ὅσοι  ἐπιθυμοῦν  διά  Θεία  Κοινωνία    προσκύνηση    προσευχή.

- Κατά  τήν  λειτουργία  τῶν  Χριστουγέννων,  τῆς  Πρωτοχρονιᾶς  καί  τῶν  Θεοφανείων,  ἐπιτρέπεται    εἴσοδος  στό  Ναόν  μας  (50)  πενήντα  ἀτόμων,  ἐκτός  τῶν  ἱερέων,  ἱεροψαλτῶν,  ἐπιτρόπων,  νεωκόρων,  ἱεροπαίδων. Μετά  τήν  Θεία Λειτουργία,  θά  μποροῦν νά εἰσέλθουν  καί  ὅσοι  ἄλλοι  ἐπιθυμοῦν  νά  προσκυνήσουν   νά  Κοινωνήσουν,  τηροῦντες  τά  μέτρα  καί  τίς  ἀποστάσεις  μεταξύ  των.

- Τήν  παραμονή  τῶν  Χριστουγέννων  καί  Πρωτοχρονιᾶς  καί  ἀπό  ὥρα  7 μ.μ.  – 9 μ.μ.  θά  γίνει  βραδυνή  Λειτουργία  μέ  τήν  παρουσία  (50)  ἀτόμων  κάθε  φορά.

- Τήν  ἡμέρα  τῶν  Θεοφανείων,    Μεγάλος  Ἁγιασμός  θά  γίνει  ἐντός  τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ  καί  θά  μοιραστεῖ  σέ  μπουκαλάκια  καθώς  καί  τό  ἀντίδωρο  σέ  συσκευασία,  ὅπως  καί  τά  προηγούμενα  χρόνια,  μέ  τήν  παρουσία  (50)  ἀτόμων.  Μετά  τήν  ἔξοδον  τῶν  ἀτόμων  αὐτῶν  θά  εἰσέλθουν  καί  οἱ  ἔξω  εὑρισκόμενοι.

- Ὅσοι  ἀπό  τούς  πιστούς  ἀνήκουν  στίς  εὐπαθεῖς  ὁμάδες  (ἡλικιωμένοι,  ἀσθενεῖς  πάσχοντες  ἀπό  ἀναπνευστικά  προβλήματα    σακχαρώδη  διαβήτη    καρδιαοαγγειακά  νοσήματα,  ἀνοσοκατεσταλμένοι  κ.λ.π.)  παρακαλοῦνται  νά  παραμείνουν  στά  σπίτια  τους  καί  ἄν  ἐπιθυμοῦν  νά  κοινωνήσουν,  νά  τό  δηλώσουν  στούς  ἱερεῖς  οἱ  ὁποίοι  καί  φροντίσουν  διά  τήν  κατ’ οἶκον  Κοινωνίαν  των.

- Ἡ  Θεία  Κοινωνία  τῶν  ἀσθενῶν  θά  γίνει  τήν  Τρίτη  22  Δεκεμβρίου.  Οἱ  ἐπιθυμοῦντες  νά  Κοινωνήσουν,  νά  δηλώσουν  εἰς    Ἱερό  Ναό  ὀνοματεπώνυμο,  Διεύθυνση  καί  Τηλέφωνο.

Ἐκ  τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου