Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα και δείτε φωτογραφίες από την λιτάνευση του Επιταφίου μας

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020

Ανακοίνωσις 30 -- 9 - 2020

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ  (30 - 9 - 2020)

          Κατόπιν  ἀποφάσεως  τῶν  ἀρμοδίων  Ὑπουργῶν,  δημοσιευθείσης  εἰς  τό  ὑπ’ ἀριθμ’  4214/29 – 9 – 2020  (τεῦχος  Β΄)  Φῦλλο  τῆς  Κυβερνήσεως,  καθίσταται  ὑποχρεωτική    μάσκα  σέ  ὅλους  τούς  θρησκευτικούς  χώρους  καί  γιά  ὅλες  τίς  ἀκολουθίες.    ἀπόφασις  ἰσχύει  ἔως  31ης  Ὀκτωβρίου  2020.

  ἀνώτατος  ἀριθμός  εἰσερχομένων  γιά  (Βαπτίσεις,  Γάμους,  Κηδεῖες)  εἶναι  τά  25  ἄτομα. Διά δέ τόν  ἐκκλησιασμόν τά 100  ἄτομα.

  Πρός  τοῦτο  παρακαλοῦνται  οἱ  ἐκκλησιαζόμενοι  νά  φέρουν  τήν  μάσκα  εἰσερχόμενοι  στό  Ναό  καί  νά  ἀπολυμαίνουν  τά  χέρια  τους  στήν  εἴσοδο  τοῦ  Ναοῦ,  πρός  ἀποφυγήν  δυσάρεστων  καταστάσεων  καί  γιά  τόν  Ἱερόν  Ναόν  καί  γιά  τούς  πιστούς.

Ἐκ  τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου