Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα και δείτε φωτογραφίες από την λιτάνευση του Επιταφίου μας

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα

Δευτέρα 4 Μαΐου 2020

Ἱερός Ναός Ἁγ. Νικολάου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ  (4 – 5 – 2020)

Πρός  τούς  ἐνορίτας  καί  ἐκκλησιαζομένους  εἰς  τόν  Ἱερόν  Ναόν  Ἁγίου  Νικολάου  Ἰλίου,  σᾶς  ἐνημερώνωμε  ὅτι:
1.       Ἀπό  4  ἔως  16  Μαΐου  δέν  θά  γίνει  καμμία  Λειτουργία,  οὔτε  ἄλλη  ἀκολουθία  εἰς  τόν  Ἱερόν  Ναόν.
2.        Ἱερός  Ναός  θά  παραμένει  ἀνοικτός  καθημερινά  ἀπό  8.00  π.μ.  ἔως  12.00  καί  ἀπό  17.00  ἔως  19.30.  Κατά  τό  διάστημα  αὐτό  μπορεῖτε  νά  ἔρχεσθε  διά  προσκύνηση  καί  ἀτομική  προσευχή.
3.      Στήν  εἴσοδο  τοῦ  Ναοῦ  θά  ὑπάρχει  ἀντισηπτικό  χειρῶν  διά  τούς  εἰσερχομένους.
4.        πιστός  κατά  τήν  παραμονή  του  ἐντός  τοῦ  Ναοῦ,  μέ  δική  του  εὐθύνη  καί  μέριμνα,  συνιστᾶται  νά  φέρει  προστατευτική  μάσκα.    ἀπόστασις  μεταξύ  τῶν  πιστῶν  πρέπει  νά  εἶναι  δύο  μέτρα.
5.      Ὅσοι  πιστοί  ἀνήκουν  στίς  ὑγειονομικά  εὐπαθεῖς  ὁμάδες  (ἡλικιωμένοι,  ἀσθενεῖς  πού  πάσχουν  ἀπό  ἀναπνευστικά  προβλήματα    σακχαρώδη  διαβήτη    καρδιοαγγειακά  νοσήματα,  ἀνοσιοκατεσταλμένοι  καί  γενικά  ὅσοι  παρουσιάζουν  συμπτώματα  ἀσθενείας),  πρέπει  νά  ἀποφύγουν  τήν  ἔξοδόν  τους  ἀπό  τό  σπίτι,  χάριν  τῆς  προστασίας  τῆς  ὑγείας  των,  ἀλλά  καί  τῶν  συνανθρώπων  τους.
6.      Οἱ  Θεῖες  Λειτουργίες  θά  ξεκινήσουν  τήν  Κυριακή  τῆς  Σαμαρείτιδος  (17  Μαΐου  2020).    ἀριθμός  τῶν  πιστῶν  πού  θά  παρακολουθήθουν  τήν  Θεία  Λειτουργία  ἐντός  τοῦ Ἱεροῦ  Ναοῦ  θά  εἶναι  περιορισμένος,  (περίπου  30 – 40  ἄτομα).  Γιαὐτό  κάνομε  ἔκκληση  στούς  πιστούς  μας,  νά  μήν  προσέλθετε  ὁμαδικά  στό  Ναό,  λόγῳ  τοῦ  περιορισμένου  ἀριθμοῦ  πού  θά  εἰσέλθουν  ἐντός.  Ἰδιαιτέρως  δέ,  παρακαλοῦμε   τίς  ὑγειονομικά  εὐπαθεῖς  ὁμάδες,  νά  παραμείνουν  στά  σπίτια  τους.  Θά  ὑπάρχουν  καί  καθημερινές  Λειτουργίες,  ὁπότε  θά  ἐξυπηρετηθοῦν  ὅλοι.
                                         Ἐκ  τοῦ  Ἱεροῦ  Ναοῦ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου