Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα και δείτε φωτογραφίες από την λιτάνευση του Επιταφίου μας

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠ. ΠΑΥΛΟ
Κάντε "κλικ" στην εικόνα

Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016

"Τράπεζα Αίματος Ενορίας Αγίου Νικολάου Ιλίου"


Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγ. Νικολάου διαθέτει και Τράπεζα Αἵματος ἡ ὁποία ἐξυπηρετεῖ κυρίως ἐνορίτες τοῦ Ἁγ. Νικολάου, καθ’ ὅτι οἱ Αἱμοδότες εἶναι κάτοικοι τῆς ἐνορίας. Ἐξυπηρετοῦνται και μη ἐνορίται ἀλλά σε πολύ ἔκτακτες περιπτώσεις. Οἱ αἱμοδότες ὅμως μποροῦν να ἐξυπηρετήσουν συγγενικά τους πρόσωπα σε ὅλη την Ἑλλάδα.

Κατά τον παρελθόν ἔτος 2015 συγκεντρώθησαν 36 μονάδες αἵματος.

Ἡ αἱμοδοσία εἶναι μιά εὐγενική πράξη, τῆς ὁποίας τά ἀποτελέσματα σώζουν ζωές, διότι τό αἷμα οὔτε παράγεται, οὔτε ἀντικαθίσταται, μόνο προσφέρεται.

Εἶναι πράξη ἀνθρωπιᾶς καί ἀλληλεγγύης, προσφορά ζωῆς καί πολιτισμός.

Ἡ διάθεσις ἑνός δεκαλέπτου ἀπό τόν χρόνον μας σώζει ἀπό τόν θάνατον ἄλλες ζωές.

Μία μονάδα αἵματος μπορεῖ νά σώσῃ τήν ζωήν περισσοτέρων τοῦ ἑνός ἀνθρώπων.

Διότι μπορεῖ αὕτη νά χωριστῇ σέ ἐπιμέρους συστατικά, ὅπως τά ἐρυθρά κύτταρα καί τό πλάσμα τά ὁποία μποροῦν να ἱκανοποιήσουν τίς ἀνάγκες πολλῶν ἀσθενῶν.

Μήν λησμονοῦμε ὅτι τό αἷμα πού δίδομε, ἀναπληρώνεται ἀπό τόν ὀργανισμό μας μέσα σέ δέκα λεπτά.

Τό αἷμα δίδεται ἀπό ἄνθρωπο σέ ἄνθρωπο. Ἀπό ἄνθρωπο πού σέβεται καί ἐκτιμᾶ τήν ἀξία τῆς ζωῆς, σέ ἄνθρωπο πού τό ἔχει ἀνάγκη γιά νά παραμείνῃ στή ζωή.

Παρακαλοῦμε τούς ἀδελφούς μας, ἀπό 20 ἔως 60 ἐτῶν και οἱ ὁποίοι δεν ἔχουν προβλήματα ὑγείας να διαθέσουν δέκα λεπτά ἀπό τον χρόνον τους και να προσφέρουν μία φυάλη στην Τράπεζα τοῦ Ναοῦ μας.

Μποροῦν ὅσοι το ἐπιθυμοῦν να γίνουν αἱμοδότες τῆς Τράπεζάς μας, να πᾶνε σε ὅποια μονάδα ἤ Νοσοκομεῖο τῆς Ἑλλάδος και να δηλώσουν ὅτι προσφέρω μία φυάλη για την Τράπεζα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἰλίου. Αὐτομάτως αὕτη καταχωρεῖται στην Τράπεζά μας και ἔτσι μᾶς βοηθᾶτε να ἐξυπηρετοῦμε ὅλους ἐκείνους πού ἀπευθύνονται ζητοῦντες την βοήθειά μας.

Ἡ Αἱμοδοσία στο Ναό μας γίνεται ἀνά ἐξάμηνο. Ἡ ἑπόμενη αἱμοληψία θα γίνῃ τον μήνα Μάϊον 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου